การจัดเตรียมกิจกรรม ขนบประเพณีลอยกระทง

อีกหนึ่งวันสำคัญของไทย ซึ่งถือได้ว่าเป็นวันสำคัญที่สามารถสร้างสีสันให้กับประเทศไทยได้อย่างมากมาย และสำหรับวันสำคัญหรือขนบประเพณีสำคัญที่ว่านี้ก็คือ ประเพณีลอยกระทง ของเมืองไทยนั่นเอง สำหรับวันลอยกระทงของทุกปีนั้น ค่อนข้างตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 ซึ่งจะมีการกำหนดวันตามปฏิทินจันทรคติไทย หรือถ้าเป็นปฏิทินจันทรคติล้านนา ก็จะตรงกับเดือนยี่แค่นั้น และหากว่าเป็นการนับวันตามปฎิทินสุริยคติ จะเกิดขึ้นราวเดือนพฤศจิกายนของทุกปี ซึ่งนับได้ว่าเป็นเดือน 12 ในช่วงหน้าหนาวนั่นเอง ทำเอาประเพณีลอยกระทงที่ถูกจัดขึ้นในทุก ๆ จังหวัด ทุก ๆ พื้นที่ในประเทศไทยนั้น มีบรรยากาศที่แสนจะเย็นสบาย อีกทั้งยังคงมีสีสันที่งดงามในช่วงฤดูน้ำหลากเช่นกัน
 
และสำหรับภายในปี 2557 นี้ ลอยกระทง ตรงกับวันที่ 6 พฤศจิกายน ที่จะถึงนี้ ซึ่งในส่วนของขนบประเพณีก็จะเป็นการรวมตัวกัน เพื่อที่จะเป็นการสักการะพระแม่คงคา พร้อมขอพรและกล่าวคำขอประทานโทษต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ รวมไปถึงพระแม่คงคาทุกพื้นที่ ที่มนุษย์เราทุกคนได้ล่วงเกิน และมีการเอาน้ำมาใช้อาบ ดื่ม กิน เพื่อที่จะดำรงชีวิตในประจำวัน และเมื่อถึงลอยกระทงครั้งใด น้ำทุกพื้นที่ก็จะขึ้นเต็มสองฝั่ง ทำเอาเราสามารถมองเห็นสายน้ำได้อย่างชัดเจน อีกทั้งในวันลอยกระทงก็ยังคงเป็นวันขึ้น 15 ค่ำ และเป็นวันที่พระจันทร์เต็มดวงเสมอ ทำให้เราสามารถมองเห็นแม่น้ำที่มีแสงเดือนเฉิดฉาย ส่องแสงกระทบลงมา ทำเอาเห็นภาพแม่น้ำที่ดูสวย และมีสันสันตระการตาจากแสงไฟในกระทงทุกใบที่ล่องลอยมาตามกระแสน้ำนั่นเอง