การบริโภคข่าวสารในวงจำกัด ถือได้ว่าเป็นผลร้ายของการชี้แจงข่าวสดและข่าวประเภทอื่น ๆ

ผู้บรรยายข่าวหรือแม้กระทั่งผู้รายงานข่าวส่วนมาก  คงอยากจะให้คนไทยทั่วประเทศให้ความสนใจไปกับข่าวในปัจจุบัน และด้วยลักษณะของกลุ่มคนที่ไม่ค่อยให้การติดตามข่าว จึงทำให้วงการข่าวดูแคบลง ไม่ว่าจะเป็น ข่าวด่วน ข่าวสด ข่าวประจำวัน และข่าวประเภทอื่น ๆ ก็ตาม ถ้าหากมีการตีวงข่าวให้ขยายและดูกว้างไกลออกไป ย่อมเป็นช่องทางในการสร้างนิสัย ในส่วนของการติดตามที่มีมากเพิ่มขึ้นด้วยก็ได้ ผลประโยชน์จากความรู้สึกบวกกับความสนใจ จึงก่อให้เกิดความพอใจตามมา เมื่อผู้บริโภคข้อมูลได้เห็นความหมายของข่าวมากเพิ่มขึ้นนั่นเอง

 

เมื่อโลกยังคงมีกลุ่มคนที่ไม่มองข้าม การตีวงข่าวในปัจจุบัน ที่ถูกคิดว่าเป็นระบบการวิพากษ์วิจารณ์ ว่าข่าวไหนและข่าวรูปแบบไหน ที่ทำให้ผู้คนส่วนมากได้รู้ทันเหตุการณ์ได้มากเพิ่มขึ้น ความรวดเร็วทันใจกลับมีความหมายมาก ในสังคมข่าวส่วนใหญ่ หากความเร็วที่ว่านี้ มาพร้อมด้วยการนำเสนอผ่านเทคโนโลยีที่ทันสมัย ย่อมทำให้เกิดความน่าดึงดูดมากเพิ่มขึ้น และด้วยรูปแบบที่แตกต่าง เช่น ข่าวด่วน ข่าวสด ข่าวทันเหตุการณ์ กลับทำเอาเกิดการแบ่งแยกในการติดตามอีกส่วนหนึ่งด้วย ความสำคัญของข่าวสารทุกประเภท ย่อมให้ความสำคัญไปพร้อมกับการติดตามข่าวทุกแบบอย่างต่อเนื่อง ถ้าหากมีโอกาสในการติดตามข่าวประเภทไหน ก็จะทำการติดตามข่าวแบบนั้น ๆ ไปก่อน และเมื่อมีโอกาสติดตามข่าวภายในรูปแบบอื่น ๆ ต่อไป ก็จะยิ่งเป็นการรับรู้ข่าวสาร และบริโภคข่าวให้เกิดความถ่องแท้ได้มากอีกเช่นกัน

 

อีกเรื่องหนึ่งที่น่าเป็นห่วงอย่างสูง สำหรับคนไทยที่ยังคงมีการเสพข่าวในวงจำกัด ซึ่งอาจมีข้อบกพร่องทางด้านข้อมูลที่บิดเบือน มีผลกระทบทำให้ผู้บริโภคข่าวส่วนมาก เข้าใจกับความหมายและความสำคัญในข่าวต่าง ๆ ผิดไป การตีวงข่าวที่ดูแคบลง จึงไม่ก่อให้เกิดประโยชน์แต่เช่นใด แต่ถ้าผู้คนส่วนมากให้ความสนใจพร้อมกับข่าวด่วน ข่าวสด และข่าวทุก ๆ ประเภทมากเพิ่มขึ้น ก็ย่อมที่จะได้รับผลประโยชน์จากวงการข่าวต่าง ๆ ได้มากเพิ่มขึ้นตามไปด้วย