การลดจำนวนอุบัติเหตุบนท้องถนน เป็นความมุ่งหวังในการอธิบายข่าวสดวันนี้

สำหรับประเทศไทยแล้ว การใช้รถยนต์ใช้ถนนนับได้ว่าเป็นเรื่องที่จำเป็นอย่างยิ่ง ส่วนความประมาทและความระวังมักเป็นของคู่กันสม่ำเสมอ ซึ่งข่าวอุบัติเหตุส่วนใหญ่ก็มักจะเป็นข่าวที่สามารถเตือนสติได้ แต่ว่าก็นับได้ว่าเป็นข่าวสดรูปแบบหนึ่งที่ไม่อยากให้เกิดขึ้นเช่นกัน

 

ในการรายงานข่าวสดวันนี้ คงมีการนำเสนอข่าวในหลากหลายเรื่อง มากหลายแบบด้วยกัน แต่สิ่งสำคัญที่คนไทยต่างก็รู้สึกเสียใจพร้อม ทั้งไม่สามารถที่จะควบคุมเหตุการณ์ได้ นั่นก็คือ การเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน ซึ่งดูเหมือนจะเป็นอุบัติเหตุที่สามารถเกิด ขึ้นได้ในทุก ๆ วินาที หรือแทบทุก ๆ ชั่วโมง เพราะทั่วทั้งประเทศไทย กลับมีพื้นที่หรือเส้นทางที่เป็นเส้นทางสายมรณะ เป็นจำนวนมาก จนกระทั่งเป็นเหตุให้เกิดอุบัติเหตุอย่างมากมายต่อวันเลยทีเดียว ซึ่งในความจริงเส้นทางบางเส้นทาง คงยังไม่เคยเกิดอุบัติเหตุรุนแรง สุดท้ายก็ยังคงมีการประสบอุบัติเหตุให้เห็นกัน อยู่ร่ำไป สิ่ง ๆ นี้เราไม่สามารถที่จะแก้ไขหรือควบคุมข่าวดาราเพียงแต่ว่าถ้าหากใครเกิดความประมาทใน การขับขี่ ย่อมที่จะต้องประสบอุบัติเหตุอย่างเป็นประจำ แต่ในส่วนของเส้นทางหรือรูปแบบของถนนหนทาง ก็คงเป็นส่วนหนึ่งที่สามารถเป็นเหตุให้เกิด อุบัติเหตุได้เช่นกัน ซึ่งในส่วนนี้ทางรัฐบาลพร้อมกับคมนาคมขนส่ง คงมีการพิจารณาในทุก ๆ เส้นทางที่ผิดแปลก มีการก่อสร้างถนนที่คงทำให้ประสบ อุบัติเหตุบ่อยครั้งข่าวการเมืองหากสามารถเปลี่ยนแปลงได้ก็จะเป็นเหตุให้ลดอุบัติเหตุ ได้น้อยลง

 

 

ถึงแม้ว่าจะมีความคาดหวัง ว่าการรายงานข่าวสดวันนี้และ วันต่อ ๆ ไป คงมีข่าวสดเกี่ยวข้องการประสบอุบัติเหตุน้อยลงด้วยเช่นกันข่าวอาชญากรรมและนี่ก็เป็นประเด็นหนึ่งของการรายงานข่าวทุกวัน ที่ดูเหมือนจะอุบัติขึ้นในทุก ๆ วันจนกลายเป็นเรื่องที่น่ากลัว