การสร้างความสามารถและสมรรถนะผ่านนักข่าวบันเทิงวันนี้

ปมความจริงภายในการแสวงหาข่าวบันเทิงวันนี้นั้น ยังคงเป็นประเด็นที่ถูกนำมาเปรียบเทียบ ซึ่งการเปรียบเทียบพร้อมกับข้อมูลที่สร้างความต่าง ระหว่างผลงานของผู้สื่อข่าวบันเทิงที่ทุ่มเทเพื่อได้ข่าวสารที่เป็นความจริงมาเปิดเผย กับผู้สื่อข่าวบันเทิงที่พยายามจะสร้างข่าวพร้อมกับข่าวสารที่ได้มานั้นมักเป็นข่าวสารที่ไม่น่าพึงพอใจ เพราะไม่ใช่ความเป็นจริงที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด และเมื่อมีข้อเปรียบเทียบออกมาแบบนี้ ทำให้นักข่าวมากหลายท่านต้องค้นเจอกับสถานการณ์ที่ตนเองไม่ได้ก่อ และได้ก่อหรือไม่อย่างไรก็ตาม ซึ่งสร้างความหายนะให้กับคนเขียนข่าวบันเทิงไทยทุกคนเป็นอย่างสูง และด้วยเหตุนี้สมาคมนักข่าวบันเทิง จึงต้องมีการออกมาประกาศข่าวบันเทิงวันนี้อย่างเป็นทางการ ว่าจะมีการจัดพัฒนาเพื่อเกิดนักข่าวบันเทิงวันนี้ ที่ดูดีพร้อมทั้งมีศักยภาพโดยเป็นไปตามจุดมุ่งหมายที่วางไว้นั่นเอง จะมีแค่นักข่าวบางคนหรือแค่บางกลุ่มแค่นั้น ที่มีการเดินออกนอกลู่นอกทาง พร้อมกับมักจะเดินทางไปในเส้นทางที่สมาคมไม่ได้คิดหวังว่าจะให้นักข่าวบันเทิงไทยต้องเดินในทางเส้นนั้น
 
และจากช่วงเวลาที่ผ่านมากลับทำให้ค้นพบว่า มีผู้สื่อข่าวหลากหลายรูปแบบ ที่สมาคมนักข่าวเห็นว่าควรที่จะกำจัดและเร่งรัดยกระดับ เพื่อสร้างสังคมคนเขียนข่าวบันเทิงไทยให้ดียิ่งขึ้น ให้ดูเหมือนมีการจัดระเบียบสังคมนักข่าวบันเทิงวันนี้ให้ดูดีขึ้น ไม่ใช่แค่ภาพลักษณ์เพียงเท่านั้น แต่ทุกสิ่งจะต้องมีลักษณะที่ดูดีขึ้นกว่าเดิมเช่นกัน แต่ในส่วนของการเร่งรัดคงต้องมีการจัดระบบพร้อมทั้งระเบียบในส่วนของการทำข่าวบันเทิงวันนี้ให้ออกมาเป็นชิ้นงานที่สามารถลบล้างคำดูถูกอย่างมากมายให้น้อยลง พร้อมทั้งเร่งพัฒนาให้นักข่าวบันเทิงไทยมีศักยภาพมากขึ้น ซึ่งตามหลักความเป็นจริงนั้น การพัฒนาคนเขียนข่าวบันเทิงไทยให้เดินตามทางหรือว่าเส้นทางที่สมาคมได้มีการกำชับ เพื่อให้เกิดศักยภาพอย่างสูงที่สุดนั่นเอง