การเดินสายอาชีพผู้รายงานข่าวบันเทิง ข้อเท็จจริงที่ต้องถ่ายทอด

ข่าวดี ๆ ย่อมส่งผลประโยชน์ต่อดารา เพราะนักแสดงหรือดาราอีกมากมาย ก็ยากที่จะให้ผู้สื่อข่าวแต่ละคน มีการสัมภาษณ์ข่าวสาร ที่มีเนื้อหาไม่ค่อยพาดพิง เรื่องต่าง ๆ มากนัก เพราะนักข่าวบันเทิงบางท่าน อาจจะมีการเขียนข่าว ให้ดารานักแสดงบางท่าน เป็นซุปเปอร์สตาร์ที่โด่งดัง ทำให้แต่ละคนอาจจะเกิดการโกรธเกิดขึ้นได้ การที่ไม่ค่อยเข้าใจกันมากนัก ภาษาที่ใช้ในการสนทนา อาจจะไม่ค่อยดีก็ได้ เพราะเบื้องหน้าเบื้อหลังการทำข่าวบันเทิงนั้น นักข่าวอาจจะได้ข่าวมาที่แสนจะลำบาก แต่ถ้าว่าด้วยการเป็นมืออาชีพ ในการทำข่าว ให้ประชาชนทั่วๆ ไปได้รู้นั้น จะต้องมีความอดกลั้นสูง ในการทำข่าวบันเทิงเป็นอย่างสูง และนี่ก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่ง ของนักข่าวบันเทิง ที่จะต้องเจอปัญหามากมาย เบื้องหลังของแวดวงบันเทิงในรูปแบบดารา หรือจะเป็นการทำข่าวบันเทิง พร้อมกับความสัมพันธ์ในอาชีพ แต่ละสายนั่นเอง เพราะเช่นนั้น การเป็นผู้สื่อข่าว จะต้องมีความรับผิดชอบสูงมาก พร้อมกับเป็นนักข่าวที่เป็นมือโปรได้อย่างแน่นอน
 
ไม่มีใครจะสามารถบังคับให้นักข่าว ทำข่าวดี ๆ ออกมาได้เสมอต้นเสมอปลาย เพราะในแวดวงบันเทิง จะมีแหล่งข่าวสาระบันเทิง ที่อยู่ในรูปแบบดารา พร้อมกับเนื้อหาเกี่ยวกับดาราเป็นประจำวัน แต่ถ้าว่าเรื่องต่าง ๆ ที่ได้หาข่าวสารมานั้น จะต้องผ่านมรสุมเป็นจำนวนมาก และรวมถึงปัญหาที่เกิดขึ้นโดยที่ไม่ได้ตั้งตัว เพราะเช่นนั้น ปัญหาเหล่านี้อาจจะเกิดจากการไม่รู้เรื่องกัน ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายดารา หรือฝ่ายผู้สื่อข่าวบันเทิง พร้อมกับเนื้อหาข่าวที่ได้ออกมาของประชาชนอื่น ๆ เหมือนกัน ที่จะทำเอาต้องมีเรื่องราวไม่ถูกกันสักเท่าใด เมื่อต้องมีฝ่ายใด ฝ่ายหนึ่งมีการพาดพิงถึงกัน รวมถึงสภาวการณ์ ของผู้ที่มีอาชีพที่จะต้องรับผิดชอบ ในแวดวงบันเทิง ย่อมจะมีผลให้แตกคอกันได้เสมอ