การเสนอข่าวบันเทิงที่แปลกแยก นำมาสู่ข้อบกพร่องอันร้ายแรง

ความผิดในการเสนอข่าวที่ไม่เป็นความจริงออกมาเผยแพร่ ผู้รับข้อมูลข่าวสารเองก็จะได้รับข่าวบันเทิงวันนี้ที่ไม่ใช่ความจริง หรือไม่น่าจะเชื่อถือได้ หากเป็นเช่นนั้น การติดตามข่าวบันเทิงวันนี้ก็แทบไม่ได้สร้างประโยชน์อะไร ให้กับผู้ที่ทำการเกาะติดข่าวสารบันเทิงอยู่เป็นประจำเสียเลย

 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งข่าวบันเทิงวันนี้ที่ทุกท่านได้รับ จำเป็นจะต้องมีการกลั่นกรองข่าวอยู่เสมอ ทำให้แหล่งข่าวบันเทิงวันนี้ส่วนใหญ่ มักจะเป็นแหล่งข่าวที่มีการติดตามข่าวสารจากหลากหลาย ซึ่งนักข่าวบันเทิงเอง คงจะต้องทำการค้นหาข่าวและทำการติดตามข่าวสารบันเทิง ซึ่งเนื้อหาสาระสำคัญค่อนข้างเป็นเนื้อหาของข่าวที่เสนอความจริงเท่านั้น แต่ในกรณีที่มีแหล่งข่าวมากหลายแหล่งออกมาเกี่ยวโยง และทำการเสนอข่าวที่บิดเบือนและไม่ได้เกิดจากความเป็นจริง ย่อมทำให้แหล่งข่าวต่าง ๆ ที่ได้มีการไล่ตามกันอย่างต่อเนื่อง หรือว่าทำการเสนอข่าวตาม ๆ กันมาเป็นที่บิดเบนข่าวบันเทิงไปเสียหมด ซึ่งผู้รับข่าวส่วนใหญ่คงทำการไล่ตามข่าวบันเทิงวันนี้อยู่สม่ำเสมอ แต่ข่าวที่ได้มีการเสนอในทุก ๆ วันก็มักจะเป็นข่าวที่เกิดขึ้นแล้วทั้งนั้น ส่วนจะเป็นข่าวจริงหรือข่าวเท็จอาจจะต้องมีการกลั่นกรองและติดตามกันต่อไป เพราะจำนวนมากกับการนำเสนอข่าวสาระบันเทิงจากทั่วประเทศ อาจจะมีการนำเสนอภายในรูปแบบที่แตกต่างกัน เพื่อสร้างจุดที่แตกต่างจนกลายเป็นที่สนใจของผู้ติดตามข้อมูลข่าวสาร
 
ข่าวบันเทิง
 
ส่วนการสร้างจุดที่โดดเด่นของการเสนอข่าว และผู้ไล่ตามข่าวมักจะอยากได้จากการเสนอ มิใช่รูปแบบการมุ่งเสนอที่มีความสวยงามเพียงเท่านั้น แต่จุดประสงค์หลักและความเป็นจริงที่เกิดขึ้น ย่อมเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งเดียวที่ผู้ติดตามรับฟังข่าวต้องการจะได้รับ