ข่าวการศึกษา ที่สื่อให้เห็นถึงสิ่งที่คนไทยจะต้องก้าวหน้าเพื่อจะนำไปสู่การแปรเปลี่ยน

ถึงแม้จะต้องพัฒนาในเรื่องของคุณลักษณะทางด้านการเรียนรู้ แต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่า เด็กไทยส่วนมากจะต้องด้อยคุณค่าไปเสียหมด เพราะว่าทุก ๆ ปีมีคนไทยที่ได้เดินทางไปเรียนและศึกษาต่อที่ต่างชาติเป็นปริมาณมาก ยิ่งกว่านั้นยังคงมีระบบการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ เพื่อให้นักเรียนแต่ละประเทศชาติได้พบกับโลกใบใหม่ทางด้านการหาความรู้ ซึ่งมีการแลกเปลี่ยนนักเรียนของแต่ละประเทศอีกด้วย พร้อมทั้งนี่ก็คือสิ่งที่คนไทยจำเป็นจะต้องเร่งมือและพัฒนา เพื่อจะสามารถสู่กับประเทศเพื่อนบ้านพร้อมกับประเทศทั่วโลกได้อย่างถูกต้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณภาพที่จะต้องมีรูปร่างที่ดูดียิ่งขึ้น ถึงจะดีที่สุด และนี่ก็เป็นประเด็นหลัก ๆ ของข่าวการศึกษาปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมืองไทยถูกกลับมองว่าเป็นประเทศที่จะต้องเร่งมือปรับปรุง หากไม่พัฒนาทุกอย่างอาจจะแย่ลงไปมากกว่าเดิม

 
ข่าวการศึกษา
การเปลี่ยนแปลงเพื่อลบรอยแผลของไทย กลับทำเอาข่าวการศึกษาของเมืองไทยในช่วงปัจจุบัน ถูกคิดว่าให้เป็นเวลาที่จะต้องปรับเปลี่ยนพร้อมทั้งมีการพัฒนาทางด้านคุณภาพในการศึกษาของประเทศไทยมากเพิ่มขึ้น อย่างน้อยความมีคุณค่าที่ว่านี้ คือคุณภาพที่สูงกว่าระดับปกติโดยทั่วๆ ไปที่เป็นอยู่ โดยมีการวัดระดับเทียบคุณภาพการศึกษาของประเทศไทยกับกลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน พร้อมทั้งประเทศทั่วโลก กลับค้นพบว่าการศึกษาของประเทศไทยมีลักษณะตกระดับเป็นอย่างสูงและมากที่สุด ข่าวการศึกษาเพราะเช่นนั้นแล้ว สำหรับข่าวการศึกษาของเมืองไทยในปัจจุบัน อาจมีการกล่าวถึงการหาความรู้ของไทยหากมีการปรับคุณภาพให้ดีเพิ่มขึ้น ย่อมส่งผลประโยชน์ต่อชาวไทยทั่วประเทศ เพียงแต่การพัฒนาคุณภาพที่ว่านี้จะเป็นไปภายในลักษณะใดเป็นสำคัญ ตรงนี้ไม่มีใครสามารถตอบได้อย่างชัดเจนพร้อมทั้งแน่นอน ส่วนทางด้านรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ ก็ยังคงพยายามที่จะปรับพร้อมกับพัฒนาในทุก ๆ รูปแบบ เพื่อให้การศึกษาของประเทศไทยไปไกลได้ยิ่งกว่านี้