ข่าวด่วน วันนี้ กับหลากหลายคดีความสุดฮิตของเมืองไทย

แบบการสื่อข่าวด่วน วันนี้ กลับมีข่าวเกี่ยวกับ 2 กรณีนี้อุบัติขึ้นในทุก ๆ วัน จนเราคนไทยทุกคนเองจะต้องเกิดความตระหนักและตกใจเป็นอย่างสูง เพราะสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ ไม่น่าจะมีขึ้นในสังคมไทย หรือถ้าหากมีกรณีที่เกิดขึ้นแล้ว ในช่วงเวลาต่อมาก็ควรที่จะลดน้อยถอยลงไป เปรียบเหมือนคนไทยกับข้อคิดเห็นที่ไม่พึงประสงค์ จะมีการเปลี่ยนแปลงไปในลักษณะที่ดียิ่งขึ้นในอนาคต แต่สำหรับความจริงแล้วนั้น การนำเสนอข่าวด่วน วันนี้ มักจะเป็นข่าวที่ทันต่อเหตุการณ์ พร้อมทั้งเป็นข่าวประเภทที่มีความสำคัญเป็นอย่างมากมาย และคนไทยส่วนมากมักจะต้องรับรู้กันอย่างทั่วถึงถึงเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น จนต้องตกเป็นข่าว แต่พบว่า ไม่ว่าจะเป็นข่าวด่วน ข่าวสด หรือว่าข่าวทันต่อสถานการณ์ในกรณีใดที่อุบัติขึ้นก็ตาม
 
ข่าวด่วน วันนี้
ข่าวต่าง ๆ กลุ่มนี้กับไม่ใช่ข่าวที่จะสามารถเปลี่ยนแปลงทัศนคติที่ไม่ดี หรือความคิดอันชั่วร้ายของคนไทยส่วนใหญ่ไปได้ เมื่อเกิดประเด็นที่สามารถเป็นกรณีศึกษาให้ได้พบกันในทุก ๆ วัน ข่าวคดีฆาตกรรมอำพราง หรือกระทั่งข่าวด่วน วันนี้ข่าวการกระทำการขืนใจชำเรา น่าจะลดน้อยถอยลงไป แต่กลับมีมากเพิ่มขึ้นจนน่าเกรงกลัว ยากไหม หากชาวไทยที่เคยทำผิดพลาดมาแล้วครั้งหนึ่ง พร้อมกับบุคคลที่รับรู้ข่าวสารถึงการกระทำที่ไม่ดีดังกล่าว จะรู้สึกและทราบได้ว่า นี้คือความผิดที่มนุษย์เราไม่ควรกระทำเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะ ข่าวด่วน วันนี้ที่มีการสื่อข่าวในรูปแบบคดีฆาตกรรม อำพราง ตลอดกระทั่งผู้ปกครองที่ทำการข่มขืนกระทำชำเราบุตรหลาน ลูกเลี้ยง เป็นต้น