ข่าวที่พาดพิง เพื่อที่จะต้องการสื่อให้เห็นถึงการพัฒนาของการศึกษาไทย

ทุกสิ่งเมื่อมีการปรับปรุง ผ่านระบบการศึกษาแบบเป็นทางการ ย่อมเป็นการปรับปรุงผ่านการจัดอบรมครูอาจารย์ เพื่อช่วยเหลือเด็ก ๆ ให้เกิดการปรับปรุงมากที่สุด จึงทำให้ข่าวการศึกษาจึงอยากให้มีการปรับคุณภาพการศึกษาให้มาก ๆ แต่ก็ขึ้นอยู่กับเด็ก ๆ จะสามารถมีการแปรเปลี่ยนตัวเองมากน้อยแค่ไหน ถ้าอยากให้เด็ก ๆ คนไทยมีการพัฒนาการที่ดีในเรื่องภาษาอังกฤษ ก็สามารถทำให้เด็ก ๆ เกิดความรักในการอ่าน พร้อมทั้งเขียนภาษาอังกฤษให้มาก ๆ  เพื่อที่จะสามารถนำไปสู่อาเซียนได้เป็นอย่างยอดเยี่ยม นับได้ว่าการศึกษาเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างแน่แท้  และนี่ก็คือประเด็นร้อน ที่ทำเอาชาวไทยต้องมีการเปลี่ยนแปลงที่จะเรียนรู้ พร้อมทั้งเป็นข่าวการศึกษาที่ผู้คนโดยมากคอยเกาะติดรับฟัง โดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวต่างชาติ ที่คิดว่าชาวไทยอ่อนในเรื่องด้านภาษาเป็นอย่างมาก จึงทำให้คนไทยจะต้องรีบเร่งพัฒนาความคิด พร้อมทั้งถ้าหากเกิดพัฒนาไม่ได้ทุกสิ่งคงดูแย่ลงไปกว่าเดิมก็ได้คะ

 
ข่าว
ข่าวบางข่าว ต้องการที่จะเกี่ยวโยงเพื่อให้เกิดระบบการพัฒนา โดยเฉพาะในปัจจุบันนี้ข่าวการศึกษา มีให้พบเห็นมากขึ้นทุกที ทำให้กลายเป็นปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพทางด้านการศึกษาเล่าเรียนของไทย ที่ยังค้นเจอว่ายังเป็นปัญหาที่ค้างคา และไทยจำเป็นต้องเร่งมือที่จะมีการพัฒนาและการวางแผลระบบการศึกษาให้ดีมีคุณภาพมากยิ่งขึ้นกว่าเดิม เพราะฉะนั้นข่าวการศึกษามักจะมีปัญหาเกิดขึ้นมามากมาย จนบางเวลาดูเหมือนว่าปัญหาที่เกิดขึ้นอาจจะแก้ไขได้ยากเช่นกัน แต่ไม่ว่าเช่นใดการศึกษาก็เป็นสิ่งที่สำคัญของชาวไทยเป็นอย่างสูง ควรที่จะรีบควบคุมดูแลระบบการศึกษาเล่าเรียน และแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นให้ได้เร็วที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มเด็ก ๆ ที่จะต้องเร่งเปลี่ยนตัวเองให้ดียิ่งขึ้น ในตอนนี้ค่อนข้างเรียนค่อนข้างอ่อน ข่าวอาชญากรรมโดยเฉพาะในเรื่องภาษาอังกฤษเป็นกันมาก ในส่วนนี้จึงต้องมีการปรับปรุงให้มากยิ่งขึ้น เพื่อประสิทธิภาพความรู้ของเด็กไทยโดยตรง