ข่าวบันเทิงกับข้อมูลที่ดีที่สุดเกี่ยวกับผู้ที่ต้องการไล่ตามโลกแห่งความจริง

ภายในส่วนของการสื่อข่าวหรือว่าการทำข่าวบันเทิงในแต่ละคราวนั้น จะต้องเป็นข่าวที่ทำให้ผู้ที่ติดตามข่าวสารเกิดความพอใจ และสำหรับผู้สื่อข่าวหรือผู้ทำข่าวเอง ก็คงต้องพยายามค้นหาศูนย์ข่าวที่ดีที่สุด พร้อมกับเป็นแหล่งข่าวที่อาจให้ข้อมูลที่น่าเชื่อถือได้อย่างมากที่สุดด้วยเช่นเดียวกัน

 
ข่าวบันเทิง
สำหรับกระบวนการคัดเลือกแหล่งข่าวหรือการกรองข่าวตั้งแต่แรกเริ่ม ที่เป็นเหตุให้เกิดการทำงานที่ลำบากมากยิ่งขึ้นสำหรับนักข่าว เพราะทางด้านดารานักแสดงจำนวนมาก ค่อนข้างเป็นเป้าหมายสำคัญที่ก่อให้เกิดข้อมูลข่าวสารในสังคมการบันเทิงแบบรายวัน ซึ่งส่วนมากแล้วการที่ดารานักแสดงถูกคิดว่าเป็นเป้าหมายสำคัญภายในการสื่อข่าวบันเทิง ตลอดกระทั่งการนำเสนอข่าวบันเทิงโดยจะต้องเป็นเหตุการณ์ของพวกเขาโดยตรงนั้น ค่อนข้างเป็นสิ่งที่ผู้บริโภคต้องการอย่างมากที่สุด และด้วยเหตุผลนี้เองที่ทำให้นักข่าวบันเทิงจำนวนมาก จะต้องทำหน้าที่ในการติดตามและจัดทำข่าวสารบันเทิงแบบครบวงจรเพราะแม้ว่าจะมีแหล่งที่มาและที่ไป ตลอดจนกระทั่งนักข่าวได้เข้าไปติดตามและทำการสัมภาษณ์กับดารานักแสดงชื่อดังโดยตรง แต่ว่านั่นก็ไม่ได้หมายความว่า ข้อมูลที่แท้จริงจะต้องหลุดออกมาจากปากของศิลปินนักแสดงบางคน เนื่องจากการปกปิดและไม่เปิดเผยความจริง คงจะทำให้พวกเขาประสบผลสำเร็จได้แค่เพียงข้ามวัน
 
ข่าวบันเทิงเมื่อใดก็ตามที่ได้มีการประกาศความจริงขึ้นมาเมื่อไหร่ นักข่าวก็คงจะถูกพาดพิงในบางครั้ง บ้างก็ว่าเสนอข่าวแบบมั่ว บ้างก็ว่าเข้าไม่ถึงศิลปินนักแสดงผู้ที่ให้สัมภาษณ์ พร้อมทั้งนี่ก็คืออีกหนึ่งเหตุการณ์ ที่เราไม่สามารถแก้ไขสถานการณ์ต่าง ๆ เหล่านี้ได้ ก็เพราะว่าทางด้านผู้รายงานข่าวบันเทิงได้ทำหน้าที่ของตนเองอย่างสุดความสามารถ ตามประเภทของจรรยาบรรณนักข่าวบันเทิงแล้วนั่นเอง