ข่าววันนี้ พร้อมกับการไล่ตามข่าวสารในทุก ๆ สถานการณ์เพื่อให้ได้คำตอบที่แน่นอน

สมัยนี้ ในกรณีที่ข่าวใดยังคงไม่อาจจะพิสูจน์พร้อมกับปิดประเด็นข่าวได้ เนื่องจากหลากหลายเหตุที่เป็นปัจจัยหลักสำคัญ ข่าวนั้นก็ยังคงได้กระแสการติดตามอย่างมากล้น ซึ่งอาจจะสังเกตได้ไม่ยากภายในปัจจุบันที่มีมากหลายข่าวนั่นเอง

 
ข่าววันนี้
เพราะข่าวสดวันนี้ประเด็นข่าวบางเรื่อง กลับเป็นประเด็นที่สร้างความประหลาดใจให้กับผู้ติดตามข่าวเป็นอย่างสูง และในส่วนนี้ผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่รายงานข่าว ก็อาจต้องค้นหาคำตอบให้กับผู้ติดตามข่าวได้อย่างเหมาะสม ซึ่งคำตอบที่ว่าจะต้องเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริง พร้อมทั้งมีข้อเท็จจริงที่สามารถนำมาอ้างอิงได้ ถึงแหล่งข้อมูลพร้อมทั้งที่มาที่ไปของข่าว และด้วยสถานการณ์ต่าง ๆ ที่ยังคงสามารถเกิดขึ้นได้อย่างมากมาย ผู้ที่เกาะติดข่าววันนี้ส่วนใหญ่ จึงมักจะต้องใช้วิจารณญาณภายในการรับชม การเกาะติดข่าววันนี้ส่วนมากก็ยังคงมีหลากหลายช่องทาง พร้อมกับแต่ละช่องทางที่อาจจะกระจายข่าวสารไปได้อย่างกว้างขวางนั้น ก็ยังคงจะเป็นช่องทางในการติดตามข่าวของคนไทยจำนวนมากทั่วทั้งประเทศ สื่อการกระจายข่าวทั้งทางด้านวิทยุหรือแม้กระทั่งโทรทัศน์ ตลอดจนเว็บไซต์ข่าวหลากหลาย ที่ได้มีการเผยแพร่ภายในรูปแบบประจำวัน ก็ยังคงทำหน้าที่ในการค้นหาความจริง ซึ่งเป็นที่มาของคำตอบที่จะต้องกระจายออกไป ข่าววันนี้ถึงแม้จะเป็นข่าวหลากหลายด้าน พร้อมทั้งถูกพัฒนาไปตามเหตุการณ์ในปัจจุบัน
 
ซึ่งทางด้านผู้ฟังข่าว ก็ยังคงต้องการแหล่งข่าวที่แสวงหาคำตอบได้เสมอ ตลอดจนมีการแสดงทรรศนะตามกระแสการเกาะติดข่าวในแต่ละข่าว โดยเฉพาะอย่างยิ่งข่าวที่ไม่อาจปิดประเด็นความจริงลงได้ ผู้ที่เกาะติดข่าวส่วนใหญ่ ก็ค่อนข้างออกตัวและแสดงความคิดพร้อมกับทัศนคติในแต่ละครั้ง เพื่อจะขจัดข้อสงสัยและแก้ปัญหาที่จะเกิดขึ้นกันเป็นปริมาณมาก