ข้อมูลสด ข้อมูลดี ข้อมูลเด่น สร้างประเด็นร้อนได้อย่างเร่งด่วน

การสร้างสรรค์ข่าว เพื่อให้เป็นที่ต้องการในการติดตาม ย่อมเป็นทางเลือกหนึ่งที่จะช่วยส่งเสริม พร้อมทั้งเป็นตัวกำหนดความต่าง ระหว่างความสนใจ กับ การสนใจจากแรงดึงดูด ย่อมเป็นอิทธิพลส่วนหนึ่งของการติดตาม พร้อมทั้งฟังข่าวล่าสุดวันนี้ ที่มาในรูปแบบข่าวสดพร้อมทั้งข่าวแบบอื่น ๆ โดยตรง
 
แม้ว่าบางครั้ง ผู้ที่ติดตามไม่ได้รับอำนาจจากรูปแบบของข่าวเสียเท่าใดนัก ซึ่งนำมาสู่การติดตามที่มีความสำคัญ มากกว่าที่จะชื่นชอบ ทำให้เห็นได้ว่า ข่าวบางข่าวกลับเป็นสื่อที่อาจจะดึงดูด ให้ผู้คนส่วนมากหันมาสนใจได้อย่างง่าย ๆ ก็เพราะว่าข่าวบางชนิดสื่อให้เห็นถึงเหตุจำเป็น ผ่านการบริโภคข้อมูลข่าวสารประจำวัน ซึ่งข่าวล่าสุดวันนี้ ก็ยังคงเน้นย้ำที่จะดึงดูด เพื่อให้คนไทยหันมาให้ความสนใจ พร้อมทั้งพากันติดตามรับฟังพร้อมทั้งรับชมข่าวสารกันมากเพิ่มขึ้น พร้อมทั้งด้วยลักษณะของข่าวสดทุกวัน ถือได้ว่าเป็นข่าวที่มีความทันสมัย เพราะว่าตามชื่อหรือตามแบบของข่าว อาจจะที่จะแบ่งแยกความต่างของข่าวออกจากกันได้ พร้อมทั้งที่สำคัญ ข่าวล่าสุดวันนี้จำนวนมาก ค่อนข้างมาภายในรูปแบบของข่าวสดเสมอ ก็เพราะว่าข่าวสด มีความสดใหม่ ทันเหตุการณ์ พร้อมทั้งนับได้ว่าเป็นข้อมูลข่าว ที่ถูกมุ่งเสนอมาจากเหตุการณ์ล่าสุด ส่งผลทำให้เกิดผู้ติดตามข่าวเป็นปริมาณมาก พร้อมทั้งดูเหมือนจะเพิ่มขึ้นกว่าเดิมเสียด้วยซ้ำ การใช้ข่าวสดสำหรับล่อความสนใจนั้น บางข่าวก็สามารถทำได้เป็นอย่างดี แต่บางข่าวกลับไม่สามารถดึงดูดใจได้เลย
 
หากพฤติกรรมการชื่นชอบในการติดตามข่าวลดลง ย่อมส่งผลเสียต่อความเคลื่อนไหวของประชากร เพราะว่า ความสนใจ พร้อมทั้ง การสนใจจากแรงดึงดูด มีความแตกต่างกันเป็นอย่างมาก หากผู้คนสนใจที่จะรับฟังข้อมูลข่าวสารด้วยตนเอง ไม่ว่าเวลาไหน เขาก็ยังคงติดตามอยู่เสมอ ก็เพราะว่าเขามีความสนใจเป็นพื้น แต่ถ้าหากว่าเป็นหมู่คนที่ได้รับความสนใจ เพราะว่ามีแรงดึงดูดพวกเขามาอีกที การสนใจจึงเกิดขึ้นแค่บางครั้ง หรือ ภายในบางครั้งเพียงเท่านั้น