ความสับสนที่เกิดขึ้นจากผู้ติดตามข่าว ภายในกรณีการเสนอข่าวของแวดวงหนังสือพิมพ์พร้อมทั้งนักข่าว

การตีข่าวผ่านหนังสือพิมพ์หรือแม้กระทั่งผู้สื่อข่าวเอง น้อยนักที่จะต้องมานั่งกลายเป็นข่าวและตอบคำถามเกี่ยวกับตัวเองให้ผู้อื่นได้รับรู้ และไม่ว่าวงการนักข่าวหรือว่าหนังสือพิมพ์ จะปฏิบัติหน้าที่ในการค้นหาข่าวมาได้อย่างใดนั้น ผู้ติดตามข่าวสารอย่างชาวไทยทั่วประเทศ ก็ยังคงให้ความไว้วางใจและพึงพอใจกับการที่แวดวงหนังสือพิมพ์ และผู้รายงานข่าวทุกสำนักยังคงทำหน้าที่ในการเผยแพร่และกระจายข่าวไปได้ทั่วประเทศ

 
ข่าว
ส่วนเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่จะสามารถนำมาเป็นข่าวด่วน ข่าวเด่นภายในแต่ละวันนั้น แวดวงหนังสือพิมพ์หรือวงการผู้รายงานข่าวเอง เขารู้ได้อย่างใดว่าอะไรจะเกิดขึ้นในวันนี้บ้าง เพราะเช่นนั้น คำถามเหล่านี้คงจะยังต้องการค้นหาคำตอบ แต่ถึงอย่างไรก็ตาม แวดวงหนังสือพิมพ์ที่ปฏิบัติหน้าที่ตีพิมพ์ข่าวและค้นหาข่าวภายในประจำวันนั้น เขาก็ยังคงทำหน้าที่ในปัจจุบันได้เป็นอย่างดีแต่ถ้าหากจะให้เรามองผ่านความเป็นจริงแล้วนั้น นักข่าวส่วนมากอาจจะประจำอยู่ในแต่ละพื้นที่ หรือแม้กระทั่งมีการติดตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในทุก ๆ จังหวัด เมื่อค้นเจอกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น คงจะมีการรายงานและติดต่อกันในรูปแบบสายด่วน เพื่อจะสามารถเดินทางเข้ามาเกาะติดและทำข่าวได้นั่นเอง แต่นี่หมายถึงหลักความคิดและทัศนคติส่วนหนึ่งเพียงเท่านั้น ส่วนข้อเท็จจริงจะเป็นอย่างใด เราคงล่วงรู้พร้อมกับค้นหาคำตอบที่แท้จริงได้ยุ่งยาก
 
และนี่ก็คือส่วนหนึ่งส่วนใดในข้อกังขาผ่านการตีพิมพ์ และการเผยแพร่ข่าวสารในบางครั้ง ที่เป็นเหตุให้ผู้คนส่วนใหญ่เกิดข้อสงสัยขึ้นมาบ้างไม่มากก็น้อย ว่าผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ตีพิมพ์ข่าวในทุก ๆ วัน อย่างวงการหนังสือพิมพ์หลากหลายแบรนด์ มากหลายสถานที่ที่โด่งดังนี้ เขาทำหน้าที่ในการแสวงหาข้อเท็จจริงจากข่าวมากหลายรูปแบบได้ยังไง