ความเข้าใจที่ถูกต้องในส่วนของข้อมูล จากการเกาะความร้อนแรงข่าวการเมือง

ถึงแม้ว่าผู้คนส่วนมากมักจะหลีกเหลี่ยงเกี่ยวกับกระแสการตามติดข่าวการเมืองในปัจจุบัน แต่อย่างไรก็ตามข่าวการเมืองก็ยังคงมีที่ไปที่มา ว่าจะต้องมีการนำเสนอและเผยแพร่ข่าวอยู่ตลอดเวลา เพียงแต่บางคราว ข่าวการเมืองที่ว่า ก็อาจทำให้ใครต่อใครหลายหลากคน เกิดสภาวะเครียดและกดดันเป็นอย่างสูง หากมีการเกาะติดกระแสข่าวการเมืองมากเกินไป จนไม่สามารถจำแนกแยกแยะข่าวการเมืองออกได้ในระหว่างข่าวกับเรื่องจริง
 
และถ้าหากผู้ติดตามข่าวไม่สามารถแบ่งได้ว่า ความเป็นจริงแล้ว กระแสการเมืองเกิดขึ้นจากปมปัญหาใด และมีการส่งเสริมยุแหย่ให้เกิดเป็นการสู้รบขึ้นมา นั่นหมายถึงไม่ได้ก่อเกิดจากความเข้าใจถึงเหตุการณ์ความเป็นจริง ของผู้ที่เกาะติดและผู้ที่อยู่เบื้องหลังโดยแท้ ถึงแม้ว่าจะมีกระแสการติดตามอย่างใกล้ชิด แต่ข้อคิดเห็นของคนก็ย่อมที่จะแตกต่างกันออกไป มีเข้าใจถูกต้อง และไม่เข้าใจถูกต้อง มองเห็นผลตอบแทนส่วนรวม และผลประโยชน์ที่ต่างในรูปแบบส่วนตน จึงทำให้เกิดกรณีการแตกแยกของกลุ่มคน และรวมตัวกันเข้าพรรคเข้าฝ่าย จนกลายเป็นกลุ่ม ๆ หนึ่งที่ออกมาต้าน เนื่องจากส่วนหนึ่งคือติดตามข่าวสารโดยเฉพาข่าวการเมืองในปัจจุบัน ที่เกิดมีลง มีดีบ้างไม่ดีบ้างปะปนกันไป ส่งผลร้ายให้เกิดกรณีที่ไม่มุ่งหมายและยากจะแก้ไขนั่นเอง
 
ข่าวการเมือง
แต่ส่วนหนึ่งของการติดตามข่าวการเมืองของคนไทยส่วนใหญ่ อาจจะมาจากความชอบเฉพาะตัวเกี่ยวกับทางด้านการเมืองโดยตรง และที่หนักหนาไปมากกว่านั้นคือ ข่าวการเมืองส่วนใหญ่มักจะส่งเสริมให้ผู้ติดตามข่าว ได้เข้าพรรคเข้าฝ่ายกับฝ่ายที่ตนเองเลือก ซึ่งสิ่งเหล่านี้ผู้ติดตามข่าวส่วนใหญ่อาจจะต้องใช้วิจารณญาณและดุลพินิจเป็นอย่างมากเลยทีเดียวเชียว