ดารานักแสดง ย่อมตกเป็นข่าวได้เสมอ ผ่านการบรรยายข่าวสารดาราวันนี้

แปลกแต่จริง ถ้าหากใครได้ขึ้นชื่อว่าเป็น ดารา ย่อมตกเป็นข่าวเข้าสักวัน เนื่องจากสิ่งต่าง ๆ กลุ่มนี้จะมีขึ้นเพราะเหตุจำเป็นจากแหล่งอาชีพอาชีพหนึ่ง แต่ว่าดารานักแสดงก็อาจเป็นอาชีพหนึ่ง ที่มีผู้คนทั่วโลกให้ความสนใจ พร้อมทั้งจับตาจ้องมอง พร้อมทั้งยังคงต้องมีข่าวดาราต่อไป การประสานกันระหว่างสองอาชีพนี้ จึงถือว่าเป็นเรื่องธรรมดา ทางแก้ไขปัญหาที่ดีที่สุดของดารา คือการประพฤติตนให้ดี พร้อมทั้งต้องดีจริง เพื่อที่จะเป็นหลักฐาน พร้อมทั้งสร้างความเชื่อถือ ให้กับคนทั่วโลกได้รับรู้
 
ด้วยลักษณะของบุคคลสำคัญ หรือความดังบังหน้า มีผลทำให้เกิดผลเสียตามมา พร้อมทั้งในส่วนต่าง ๆ กลุ่มนี้ คือสิ่งที่ดารานักแสดง จำเป็นจะต้องรับผิดชอบ ต่อสิ่งที่ตนเองได้กระทำ เพราะไม่มีใครที่จะอาจช่วยเหลือ พร้อมทั้งแก้ไขข่าวดาราต่าง ๆ กลุ่มนี้ได้นอกจากดารานักแสดงเอง แต่ว่าเมื่อเกิดข่าวขึ้นมาอย่างมาก ก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ดาราตัวละครหลากหลายท่าน ถึงกลับต้องทรุดหนัก พร้อมทั้งถึงกลับไม่สบายอยู่หลายวันเลยเชียว และนับได้ว่าเป็นเรื่องธรรมดามาก ๆ ถ้าใครที่ได้ตกเป็นข่าวดาราหน้าหนึ่ง นานอยู่หลากหลายวัน เนื่องจากข่าวนั้นถือได้ว่าสร้างกระแสความตกตะลึง ให้แก่ผู้รับข่าวสารได้อย่างมากมาย เพราะดารานักแสดงท่านใด ที่กำลังสร้างวีรกรรม หรือพฤติกรรมที่ไม่ดี ภายในสายตาของผู้คนในสังคม อาจจะถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก ทั้งในวงการพร้อมทั้งผู้คนทั่วโลก
 
ข่าว ย่อมเป็นสิ่งที่สร้างภาพลักษณ์ได้สองแบบ พร้อมทั้งอาจจะเป็นเพราะข่าวบางข่าวที่มีขึ้นนั้น ไม่ได้มาจากความจริง ที่ดารานักแสดงจะต้องรับผิดชอบแต่อย่างไร แต่ดารานักแสดง ก็ยังคงต้องปฏิบัติหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุด ด้วยการออกมาแก้ไขปัญหาข่าวต่าง ๆ ของตนเองที่ถูกกระจาย พร้อมทั้งแพร่หลายออกไปอย่างรวดเร็ว พร้อมทั้งบางข่าวที่อาจซ้ำเติมดาราได้อย่างไมเว้นวัน หลังจากที่เธอได้พยายามแก้ไขปัญหาข่าว ที่สร้างความเสียหายให้กับตนเองอยู่เป็นเวลายาวนาน