ดิจิทัลไทยแลนด์ เทคโนโลยีดิจิตอล ส่งเสริมได้ทุกกิจกรรม

ล่าสุดประเทศไทยได้มีการจัดงาน ดิจิทัลไทยแลนด์ 2016 ซึ่งงานนี้ถูกจัดขึ้นโดยกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) ซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งงานที่อาจจะสื่อให้เห็นได้ว่า ประเทศไทยพยายามที่จะปรับปรุงประเทศ ให้ก้าวไปสู่ดิจิทัลไทยแลนด์

 

โดยวัตถุประสงค์ของงาน ดิจิทัลไทยแลนด์ 2016 ได้สื่อให้เห็นว่า เรื่องของเทคโนโลยีดิจิทัล อาจจะสนับสนุนได้ภายในทุกกิจกรรม ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสื่อสารในชีวิตประจำวัน หรือกระทั่งในเรื่องของ อีเลิร์นนิ่ง , อีบุ๊ค รวมถึงเรื่องของสาธารณสุข โดยเฉพาะในแง่ของการรักษาพยาบาล ซึ่งผู้ป่วยคงไม่สามารถเดินทางไปพบคุณหมอได้ แต่ก็ยังคงอาจจะใช้โครงข่ายนี้ เพื่อข้ามาดูแลเพื่อที่จะการรักษาพยาบาลได้โดยตรง และนอกจากนี้ยังคงมีภายในเรื่องของการค้าขายในชุมชน โดยเฉพาะถ้าหากเป็นการเดินทางสำหรับทำการตรวจเยี่ยมพื้นที่ ก็จะมีปัญหาในเรื่องของการตลาด และการผลิตสินค้า ซึ่งมีการขายผลิตภัณฑ์ได้น้อย แต่ถ้าว่าเมื่อมีระบบไอซีทีเข้ามาช่วยเหลือ พร้อมกับระบบโครงสร้างพื้นฐานเข้ามาในพื้นที่ ผู้ประกอบการทุกรายในชุมชน จะสามารถเข้าใช้บริการได้ พร้อมกับสามารถใส่ข้อมูลผลิตภัณฑ์ สำหรับทำให้เกิดการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางออนไลน์ได้ต่อไป กระทั่งทำให้เกิดการสื่อสาร อาจจะเกิดขึ้นได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ จนกระทั่งส่งผลดีต่อการซื้อขายผลิตภัณฑ์ได้มากเพิ่มขึ้น

 

ซึ่งทางรัฐบาล โดยกระทรวงไอซีที มีแผนงานอย่างชัดเจน ว่าในปี 2559 – 2560 จะมีการใช้งบในจำนวน 1.5 หมื่นพันล้าน สำหรับทำการวางโครงข่ายพื้นฐานทั้งหมด ให้กว้างขวาง ทั่วประเทศ ด้วยงบจำนวน 5 พันล้านบาทเท่านั้น