ตัวปัญหาอาชญากรรมที่เจอปมปัญหากันอยู่บ่อย ๆ

ในสังคมไทยในตอนนี้ ได้มีความก้าวหน้าเป็นอย่างมาก ทางด้านวัตถุ จึงอาจจะเกิดเป็นปมปัญหาทางด้านอาชญากรรม ภายในสังคมไทย ซึ่งประชาชนจำนวนมากจะต้องมีการดิ้นรนและต้องต่อสู้ เพื่อความอยู่รอด ได้มีแข็งขันการทำงาน รวมไปถึงแกงแยงกันในการทำมาหากิน และในการขัดผลประโยชน์ต่าง ๆ มากมาย จนทำให้มี ปัญหาอาชญากรรม ในสังคมเป็นอย่างมากมาย

 
อาชญากรรม
นับได้ว่า ปัญหาอาชญากรรม เป็นปัญหาอย่างมาก ที่ชาวไทยทุกคนได้พบเจอกับปัญหามากมาย ที่ชาวไทยบางคนอาจไม่สามารถแก้ไขได้ ทำให้ในปัจจุบันนี้ กลายเป็นปัญหาอย่างหนักมาก ที่คนไทยจะต้องคอยดูแลกันเป็นพิเศษ ซึ่งประเทศไทยมักจะมีหลากหลายสาเหตุด้วยกันที่ทำให้เกิดอาชญากรรมกันทุกวันนี้  โดยเฉพาะสิ่งแวดล้อมทางด้านสังคมพร้อมกับเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นส่วนสำคัญอย่างมาก เช่น การว่างงาน ย่อมจะทำให้ขาดรายได้ภายในการดำรงชีวิต ทำให้จิตใจพร้อมทั้งทางด้านอารมณ์ผิดปกติ ทำให้ต้องหันไปเล่นการพนัน ดื่มสุรา จนเป็นเหตุให้ขาดสติพร้อมทั้งกลายเป็นอาชญากรรมได้ในที่สุด พร้อมทั้งอีกประเภทหนึ่งคือ ยาเสพย์ติด ถ้าผู้ที่ใช้ จะทำให้เกิดภาพหลอน ไม่สามารถควบคุมสติได้ แถมยังทำให้ตกเป็นทาสยาเสพติดไปอีกด้วย  จนเป็นเหตุให้จิตใจมีการบั่นถอนได้ลดลง จนกลายเป็นว่าขาดความยับยั้งคิด จนทำเอาเกิดอาชญากรรมมากขึ้นได้ง่ายอย่างแน่นอน จนเป็นเหตุให้ในปัจจุบันนี้ ตกเป็นข่าวโด่งดัง
 
เพราะฉะนั้นปัญหาอาชญากรรม จึงกลายเป็นปัญหาอย่างหนัก ปัญหาอาชญากรรม ที่คนไทยควรร่วมใจ ต่อสู้กับปัญหาต่าง ๆ เหล่านี้  จนอาจจะผ่านไปได้ด้วยดี ยิ่งถ้าท่านสามารถควบคุมสติได้ ก็จะไม่มีข่าวอาชญากรรมมาให้เห็นได้เช่นกัน