บทเพลงใหม่ที่มีขึ้นจากแรงดลใจที่ได้มาจากบทเพลงเดิม

เพลงใหม่

เพลงใหม่ ๆ ที่มีขึ้นได้นั้น อาจจะมีการแต่งเติมทำนองและตกแต่งคำร้องที่แตกต่างออกไป กระทั่งทำให้เกิดบทเพลงใหม่ ๆ เกิดขึ้นอย่างมากในระยะเวลาเดียวกันโดยตรง ซึ่งการขับร้องท่วงทำนองที่ว่านี้ คงทำให้ผู้ที่ติดตามรับฟังเกิดอยากจะติดตามรับฟังบทเพลงใหม่ ๆ ที่แตกต่างขึ้นมามั่ง ผู้ทำการเขียนเนื้อเพลงพร้อมทั้งทำนองเพลงของเพลงคงต้องคิดหนัก เพราะการที่จะสามารถสร้างสรรค์เพลง ๆ หนึ่งขึ้นมาได้นั้น ดูเหมือนจะไม่ใช่เรื่องง่าย ๆ เลยทีเดียว เนื่องจากการรังสรรค์บทเพลงใหม่ ๆ ขึ้นมาในแต่ที จะต้องถูกปูพื้นฐานให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพแบบพอสมควร และเมื่อมีการจัดแต่งเสียงเพลงขึ้นมาใหม่อย่างเป็นทางการ ภายในส่วนของประสิทธิภาพและคุณภาพจะต้องมีความชัดและชัดเจนขึ้นมาเป็นตัวเป็นตนนั่นเอง
 
และที่มากไปกว่านั้นคือ การเลือกสรรหรือการค้นหาแรงบันดาลใจของผุ้แต่งเพลงนั้น ในปัจจุบันเกือบเป็นการค้นหาแรงบันดาลใจจากบทเพลงเก่า ๆ ที่ประสบความสำเร็จมาแล้ว หรือแม้กระทั่งบทเพลงจากต่างประเทศ กับการค้นหาช่องทางภายในการผลิตเพลงแบบใหม่ ซึ่งในประเทศไทยยังคงไม่มีบทเพลงที่แตกต่างกลุ่มนี้ ผู้แต่งหรือผู้เขียนเพลงก็อาจจะต้องทำงานหนักพอสมควร ถึงแม้จะมีการปูขั้นพื้นฐานหรือแม้กระทั่งการได้รับแรงดลใจ จากบทเพลงต่าง ๆ ที่มีอยู่แล้วแล้วประสบผลสำเร็จดังที่กล่าวมาข้างต้นก็ตาม เพราะว่าถ้าหากการเกิดแรงผลักดันที่ว่า สามารถหันเหให้ผู้แต่งเพลงถูกมองในแง่มุมที่แตกต่างไป จากความคิดที่มีการริเริ่มจากแรงดลใจ ให้กลายเป็นความคิดชนิดที่ต้องการลอกเลียนแบบและทำตาม ก็อาจจะส่งผลร้ายรุนแรงตามมามากเลยทีเดียวค่ะ

http://song.thaiza.com