สถานที่เที่ยวกระบี่ ดูดีแบบประเทศไทย ๆ

จังหวัดกระบี่   ถือได้ว่าเป็นจังหวัดในสยามจังหวัดหนึ่งที่มีนักเที่ยวเดินทางไปเป็นจำนวนมาก  และด้วยความเป็นจังหวัดกระบี่
ทำให้ผู้คนสนใจอยากจะเดินทางไปเตร็ดเตร่อย่างต่อเนื่อง  ด้วยธรรมชาติที่สวยงาม  มีหมู่เกาะมากมาย รวมไปถึงทะเลน้ำใส ๆ อยู่ตลอดเวลา  ด้วยเหตุนี้เองที่ทำให้จังหวัดกระบี่ไม่เคยเงียบเหงา  และเต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวที่ต้องการเดินทางมายังที่นี่
 
ในเมื่อนักเที่ยวเดินทางมาเพื่อที่จะสถานที่เที่ยวกระบี่  นักเที่ยวส่วนใหญ่จึงพยายามที่จะค้นพบกับสิ่งต่าง ๆ ที่เป็นกระบี่อย่างแท้จริง 
เพราะที่นี่จะเต็มไปด้วยเกาะ ทะเล และทิวทัศน์แห่งความเป็นธรรมดา แถมน้ำทะเลที่นี้ก็ยังคงสดใสไม่แพ้ที่อื่น ๆ อีกด้วย  จังหวัดกระบี่ยังคงมีขนมธรรมเนียมในความเป็นไทยสอดแทรก  ตามวิถีชีวิตของชาวบ้านที่อยู่ตามชายฝั่งทะเล  ส่วนนักเที่ยวชาวต่างชาติที่ชอบเดินทางมาที่นี่  ส่วนหนึ่งเพราะต้องการซึมซับความเป็นเมืองไทยของชาวจังหวัดกระบี่นั่นเอง   นักเที่ยวส่วนใหญ่ที่เดินทางเที่ยวกระบี่นั้น มักจะมีทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ 
ซึ่งจากหลักฐานที่สามารถคำนวณได้นั้น มีปริมาณนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศทั่วโลกให้ความสนใจ  เดินทางเที่ยวกระบี่จำนวนมากต่อปี ซึ่งประเทศไทยสามารถสร้างรายได้ส่วนหนึ่งในเชิงท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก  หรือแม้กระทั่งนักเที่ยวในสยามเอง   ที่มีโอกาสเดินทางมาเที่ยวกระบี่ก็มีไม่น้อยเช่นกัน ส่วนหนึ่งที่โดดเด่นของกระบี่คือทะเลที่สวยงาม  พร้อมทั้งปะการังและสัตว์น้ำที่มีให้เห็นอย่างต่อเนื่อง  โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาที่นี้  เพราะต้องการทำกิจกรรมดำน้ำ  ก็ย่อมที่จะได้พบเห็นความสวยงามของปะการัง  สัตว์น้ำพร้อมทั้งธรรมชาติใต้ทะเลอย่างเต็มรูปแบบ
 
นอกจากนี้จังหวัดกระบี่ยังคงมีอะไรอีกมากมาย   ให้นักเที่ยวทั้งไทยและเทศได้ค้นพบ  ความเป็นกระบี่ที่สร้างความงามในแบบแผนของความทรงจำ  ยังคงมีอยู่มาก มิฉะนั้นคงไม่มีนักเที่ยวให้การเกื้อหนุนอย่างต่อเนื่อง  สยามเองก็ควรที่จะรักษาสถานที่ไปเที่ยวนี้ไว้ให้ยั่งยืน  พร้อมทั้งเป็นการสนับสนุนดูแลพื้นที่ของสยามทั่วทุกมุม  ให้มีความงดงามไม่แตกต่างไปจากเดิม  และการจัดทำสิ่งต่าง ๆ เพื่ออนุรักษ์ไว้ในรูปแบบทรัพย์สินของแผ่นดินต่อไปนั่นเอง