สืบหาข้อเท็จจริงจากเนื้อข่าวในอย่างข่าวด่วน

เนื่องด้วยข่าวด่วนส่วนใหญ่ มักจะเป็นข่าวพิเศษที่จะต้องทำรายงานด่วนออกไป เพื่อให้ประชาชนคนไทยส่วนใหญ่ได้รับทราบ พร้อมกับบางกรณีก็แทบต้องมีการรายงานอย่างเร่งด่วน เพื่อความปลอดภัยของคนไทยทั่วประเทศโดยตรง เพราะฉะนั้น การร่วมมือของผู้รายงานข่าวจึงถือได้ว่าเป็นเรื่องที่ดีและสามารถทำได้เป็นอย่างดีในปัจจุบันนี้เหมือนกัน

 
ข่าวด่วน
อาชีพผู้รายงานข่าวในทุกวันนี้ ก็ดูเหมือนจะเป็นอาชีพหนึ่งที่อาจค้นหาคำตอบและความจริงของทุกเรื่องได้อย่างลึกล้ำ ดังนั้น อาชีพนักข่าว จึงไม่ใช่อาชีพที่ธรรมดาและใครก็สามารถที่จะเป็นนักข่าวได้ เพราะถ้าหากคนเขียนข่าวที่ไม่รักษาจรรยาบรรณ พร้อมกับทำหน้าที่ค้นหาข่าวที่ไม่เป็นข้อเท็จจริง เพื่อหวังผลทางด้านหน้าที่การงานหรือกำไรบางอย่างที่จะได้รับ การเผยแพร่หรือว่าการกระจายข่าวสาร ก็ไม่อาจที่จะทำให้ใครเชื่อข่าวหลากหลาย เหล่านั้นได้ ดังนั้น นักข่าวที่ดีจำเป็นต้องรักษาจรรยาบรรณของตนเองให้ได้เป็นหลัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำข่าวหรือการแสวงหาคำตอบของข่าว เพื่อปิดประเด็นคำถามต่าง ๆ ให้จบลงได้ด้วยดี ถือว่าไม่ใช่เรื่องง่าย ๆ เลยที่ใครจะทำได้ในระยะเวลาจำกัด โดยเฉพาะข่าวที่มาในรูปแบบข่าวด่วนในปัจจุบัน หากไม่มีฝีไม้ลายมือจริง ๆ ก็คงยากที่จะได้ข้อมูลนั้นมา
 
ส่วนระบบการร่วมใจของนักข่าวภายในแต่ละสำนัก ถือว่าเป็นการร่วมมือในการสืบค้นหาความเป็นจริงของเนื้อเรื่องข่าว ประเทศไทยเองในปัจจุบัน ก็ยังคงประสบอุปสรรคหรือแม้กระทั่งเกิดความไม่ถูกกันกันอยู่ในบางเรื่อง จนเป็นเหตุให้เป็นประเด็นสำคัญที่คนไทยส่วนใหญ่จะต้องรู้เท่าทัน เพื่อจะดำเนินชีวิตพร้อมกับปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้อง การรายงานข่าวด่วนในบางกรณี จึงเป็นผลดีต่อผู้ที่ติดตามข่าวด่วนรับชมข่าวในทุกวัน