เมื่อนักข่าวทำหน้าที่อย่างสมบูรณ์ ก่อให้เกิดข่าวที่ถูกตีพิมพ์ลงหนังสือจัดพิมพ์อย่างต่อเนื่อง

การทำหน้าที่ของนักข่าวส่วนมาก มีหลากหลายคนอาจจะประจำอยู่ภายในแต่ละพื้นที่ หรือว่าแม้กระทั่งมีการเกาะติดสถานการณ์มากมาย ในทุก ๆ จังหวัด เมื่อค้นเจอกับเหตุการณ์ที่มีขึ้น อาจจะมีการรายงานพร้อมทั้งติดต่อกันภายในรูปแบบสายด่วน เพื่อที่จะสามารถเดินทางเข้ามาเกาะติดและทำข่าวได้นั่นเอง แต่ทว่านี่คือหลักความคิดพร้อมทั้งทัศนคติส่วนหนึ่งเพียงแค่นั้น ส่วนข้อเท็จจริงจะเป็นอย่างใด เราคงล่วงรู้พร้อมทั้งค้นหาคำตอบที่แท้จริงได้ยาก เพราะวงการหนังสือพิมพ์หรือแม้กระทั่งนักข่าวเอง น้อยนักที่จะต้องมานั่งกลายเป็นข่าวพร้อมทั้งตอบคำถามเกี่ยวกับตนเองให้ผู้อื่นได้รับรู้ พร้อมทั้งไม่ว่าวงการผู้สื่อข่าวหรือหนังสือพิมพ์ จะปฏิบัติหน้าที่ในการค้นหาข่าวมาได้อย่างใดนั้น ผู้เกาะติดข่าวสารอย่างคนไทยทั่วประเทศ ก็ยังคงให้ความไว้วางใจและพึงพอใจกับการที่วงการหนังสือพิมพ์ พร้อมทั้งนักข่าวทุกสำนักยังคงปฏิบัติหน้าที่ในการเผยแพร่พร้อมทั้งกระจายข้อมูลข่าวสารไปได้ทั่วประเทศ

 

พร้อมทั้งเมื่อนักข่าวทำหน้าที่ได้เป็นอย่างยอดเยี่ยม  ส่งผลให้มีการพิมพ์และการเผยแพร่ข่าวอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งอาจจะทำให้ประชาชนส่วนมากเกิดข้อสงสัยขึ้นมาบ้างไม่มากก็น้อย ว่าผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ตีพิมพ์ข่าวในทุก ๆ วัน อย่างวงการหนังสือพิมพ์มากหลายแบรนด์ หลากหลายพื้นที่ที่มีชื่อเสียงนี้ เขาปฏิบัติหน้าที่ในการแสวงหาข้อเท็จจริงจากข่าวมากหลายรูปแบบได้อย่างใด หรือแม้กระทั่ง การเกาะติดสถานการณ์ต่าง ๆ ที่จะสามารถนำมาเป็นข่าวด่วน ข่าวเด่นในแต่ละวันนั้น วงการหนังสือพิมพ์หรือว่าวงการนักข่าวเอง เขารู้ได้อย่างใดว่าอะไรจะมีขึ้นในวันนี้บ้าง เพราะเช่นนั้น คำถามเหล่านี้อาจจะยังต้องการแสวงหาคำตอบ แต่ถึงอย่างใดก็ตาม วงการหนังสือพิมพ์ที่ปฏิบัติหน้าที่ตีพิมพ์ข่าวพร้อมทั้งค้นหาข่าวภายในประจำวันนั้น เขาก็ยังคงปฏิบัติหน้าที่ในปัจจุบันได้เป็นอย่างยอดเยี่ยม