เหตุจำเป็นในการติดตามข่าวในแบบข่าวสด ข่าวคราวด่วน

ข่าวสดปมร้อน มักจะเป็นข่าวที่ถูกอัพเดทภายในวินาทีนั้น ๆ ซึ่งถือได้ว่าเป็นข่าวที่ถูกทำขึ้นมา เพื่อที่จะรายงานข่าวให้ชาวไทยทั่วประเทศได้ทราบ ถึงแม้ว่าในบางคราว คนไทยส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเวลาในการติดตามข่าวได้อย่างทั่วถึงทุกระยะเวลา แต่ข่าวก็ยังคงถูกรายงานข่าวสารอย่างต่อเนื่อง เพื่อจะทำให้ผู้ที่เกาะติดข่าวจริง ๆ ได้รับรู้และรับฟังข่าวไปพร้อม ๆ กัน เพราะประชาชนชาวไทยทั่วประเทศ มีช่วงเวลาในการไล่ตามข่าวสารที่ไม่เหมือนกัน เพราะฉะนั้น การรายงานข่าวจำเป็นต้องมีทุกช่วงเวลาอย่างต่อเนื่อง

 
ข่าว
การอัพเดทข่าวให้เป็นไปในรูปแบบการรายงานข่าวสด อาจได้รับความนิยมพร้อมทั้งได้รับกระแสการยอมรับจากแฟน ๆ ที่นิยมชมชอบไปกับการติดตามข่าวอย่าเป็นประจำ เนื่องจากข่าวบางรูปแบบ เป็นไปภายในลักษณะของข่าวที่ถูกอัพเดทก็จริง แต่ก็ไม่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นข่าวที่มีความสำคัญ หรือจำเป็นจะต้องรับรู้ในช่วงนั้น ๆ เป็นพิเศษ แต่ถ้าหากขึ้นชื่อว่าเป็นข่าวสด ข่าวด่วน ข่าวทันสถานการณ์ ผู้ที่ต้องการติดตามเหตุการณ์ต่าง ๆ ในเบื้องต้น สามารถเปิดและรับฟังข่าวสด ข่าวสารด่วน ข่าวทันเหตุการณ์ได้ในทันที เพราะไม่ว่าจะเกิดสถานการณ์ใด ๆ ขึ้นในประเทศไทย การเผยแพร่ข่าวก็จะมีอยู่ให้เห็นโดยทั่วไป ยิ่งถ้าหากเป็นเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่มีความสำคัญด้วยแล้ว ย่อมที่จะมีการติดตามและจัดทำข่าวขึ้นอย่างแน่นอน
 
การเผยแพร่ข่าวในบางรูปแบบ อาจจะเป็นการตอบสนองความปรารถนาให้กับผู้ติดตามข่าวโดยตรง โดยที่เนื้อหาสาระของข่าวสารนั้น นับได้ว่ามีความสลักสำคัญอย่างยิ่ง แต่ถึงจะอย่างไร ความสำคัญของแบบอย่างและผู้รายงานข่าวสาร ก็มีความสำคัญพร้อมกับข่าวเป็นส่วนประกอบที่ดีไม่น้อยหน้าไปกว่ากัน