โลกแห่งความเป็นจริงในของหมู่คนที่มีอาชีพเป็นนักข่าวบันเทิง

เมื่อคนเขียนข่าวมีการนำเสนอข่าวบันเทิงอย่างมีข้อมูลเท็จจริง ถือได้ว่าเป็นการนำเสนอข่าวที่มีสาระสำคัญที่ดีเยี่ยม พร้อมทั้งเป็นข่าวสารที่สามารถค้นหาที่มาและแหล่งอ้างอิงได้อย่างน่าวางใจ สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภคหรือรับฟังข่าวบันเทิงที่ถูกนำเสนอมาต่าง ๆ เหล่านี้ได้ ซึ่งข้อมูลในแต่ละรูปแบบ ถึงแม้จะมีความแตกต่างกัน แต่ในส่วนของที่มาที่ไปนั้นจะต้องมีเป้าหมายอย่างแน่ชัด มิใช่การนำเสนอข่าวบันเทิงอย่างลอย ๆ โดยที่เราไม่สามารถทราบข่าวบันเทิงได้เลยว่า เราจะทำการเชื่อฟังข่าวบันเทิงต่าง ๆ เหล่านี้ได้หรือไม่ ข่าวบันเทิงที่เราได้รับฟังอยู่นี้เป็นจริงหรือ ยอมรับได้หรือไม่ ซึ่งในส่วนนี้อาจเป็นปัจจัยหลัก ๆ ที่นักข่าวบันเทิงอาจจะต้องมีความคิดสร้างสรรค์ หรือกรรมวิธีวิธีการนำเสนอข่าวบันเทิงในแบบที่ดีและมีความสมควรนั่นเอง
 
ข่าวบันเทิง
แต่โลกแห่งความจริงนั้นนักข่าวไม่ได้มีเพียงทำภาระหน้าที่ค้นหาข่าวสารแต่อย่างเดียวเท่านั้น แต่ผู้สื่อข่าวยังคงมีหน้าที่ในการทำข่าวและเสนอข่าวสารให้ออกมาในแบบที่ถูกต้องเหมาะสมให้ได้มากที่สุด ซึ่งการเสนอข่าวที่ถูกต้องและมีความพอเหมาะนั้น ถือว่าเป็นเรื่องที่มีความจำเป็นอย่างมากมาย และการเสนอข่าวในแบบที่สร้างสรรค์ ประกอบไปด้วยข่าวบันเทิงที่สามารถให้สาระประโยชน์ที่เพลิดเพลิน พร้อมทั้งประสบการณ์การเรียนรู้ หรือในข่าวบันเทิงบางข่าวอาจจะมีการนำเสนอตัวอย่าง เพื่อให้เด็ก ๆ ได้ทำการศึกษาและเป็นแบบแผนแก่การดำเนินชีวิตได้ ซึ่งข่าวบันเทิงต่าง ๆ เหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นข่าวสารที่ใคร ๆ ก็มักพึงปรารถนาเป็นอย่างมาก เว้นเสียแต่นักข่าวบันเทิงอาจจะไม่สามารถทำการเสนอข่าวออกมาในแบบที่ดีได้อย่างที่กล่าวมานั่นเอง