Tag: กระทรวงพาณิชย์จีน

กระทรวงพาณิชย์จีน เร่งทำการแก้ไขภาษีภายในการต่อต้านการตีตลาด

กระทรวงพาณิชย์จีน ได้มีการร้องเรียนทางประเทศสหรัฐอเมริกา ให้มีการปรับปรุงภายในการตัดสินใจที่ไม่เป็นธรรม ที่ได้มีการกำหนดอัตราภาษีการทุ่มตลาด และในการอุดหนุนของการนำเข้าแผ่นเหล็กพร้อมทั้งแถบเหล็กสแตนเลส โดยเมืีอวันพฤหัสบดี ทงกระทรวงได้มีการตัดสินใจกับการเพิ่มภาษีตอบโต้ ใยการทุ่มตลาด กระทรวงพาณิชย์จีน ในการนำเข้าแผ่นเหล็ก พร้อมทั้งภาษีต่อต้านการให้เงินอุดหนุน เป็นเหตุให้ข่าวเกี่ยวกระทรวงพาณิชย์ในเมืองจีน กลับตกเป็นข่าวที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง   ซึ่งหวัง ฮีจุง โดยเป็นเจ้านายสำนักงานสอบสวน พร้อมกับมีการเยียวยาทางทางการค้ากระทรวงพาณิชย์ จึงได้มีการแสดงความผิดหวังภายในการตกลงใจของทางสหรัฐอเมริกากับการเพิ่มภาษี พร้อมทั้งมีการตั้งคำถาม ถึงการสอบสวนที่ดูไมีเป็นธรรม สำหรับการกระทำของทางสหรัฐอเมริกาจะเป็นการระเมิดกฎขององค์การค้าของโลก โดยได้มีการนิ่งเฉยกับหลักฐานที่มีปริมาณมาก ทางบริษัทจีนได้มีการมอบให้ พร้อมกับก็ยังใช้วิธีการต่าง ๆ ที่ดูไม่ธรรมดา โดยนายหวังได้มีการพูดว่า ประเทศสหรัฐอเมริกา ควรทำการปฏบัติตามกฎหมายต่างๆ และมีการแก้ไขวิธีต่างๆ… Read more »