Tag: กาญจนบุรี

เที่ยวกาญจนบุรี มาดูสะพานมอญโบราณ สมบัติจากโบราณกาลที่ส่งต่อสู่คนรุ่นใหม่

หลายคนที่เป็นนักเดินทางที่ชอบเสาะหาเรื่องราวของประวัติศาสตร์ จังหวัดที่น่าสนใจในลีสต์ของคุณจะต้องมีจังหวัดกาญจนบุรีอยู่ด้วยอย่างแน่นอน เพราะ ที่นี่เป็น แหล่งของประวัติศาสตร์ร่วมยุคที่หลายจังหวัดไม่มี เนื่องจาก กาญจนบุรีเป็นเมืองที่ผ่านระยะเวลาอันโหดร้ายของสงครามมาอย่างมากมาย นอกจากความสูญเสียที่เกิดขึ้นแล้วอีกสิ่งหนึ่งที่เหลือไว้ก็คือ สิ่งก่อสร้าง ที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อใช้ในทางสงครามที่ยังเหลือจากการถุกทำงายจากข้าศึก ที่มีอยู่มากมายตามจุดต่างๆ ทั้งที่ค้นเจอแล้ว และเชื่อว่าคงมีร่องรอย และเรื่องราวของประวัติศาสตร์อีกมากมายที่เรายังไม่ค้นพบ และรอการค้นพบต่อไป ซึ่งนอกจากความป่าเถื่อนของสงครามแล้ว ความสวยงามของสิ่งปลูกสร้างกลุ่มนี้ก็มีอยู่มากมายด้วยเหมือนกัน หากคุณเป็นคนหนึ่งที่รักการถ่ายภาพ และเก็บเรื่องราวต่างๆไว้ด้วยภาพถ่าย เชื่อว่าหลายคนอาจชอบและมีความสุขกับการได้ถ่ายรูปเรื่องราวของประวัติศาสตร์กลุ่มนี้มาไว้ให้คนอื่นได้ชมกัน ที่เห็นเป็นภาพที่ประทับใจใครหลายคนเห็นจะป็นสะพานมอญ ที่ทำให้หลายคนค้นหาว่าที่นี่อยู่ส่วนใดของกาญจนบุรีกันแน่ แล้วคุณล่ะพร้อมออกค้นหาอดีตหรือยัง กาญจนบุรี เมืองที่เปี่ยมไปด้วยเสน่ห์ของป่าเขา และสถานที่ท่องเที่ยวทางเหตุการณ์ในอดีต  แทบจะทุกยุคของเมืองไทยทีเดียววที่มีชือของเมืองกาญจนบุรี เนื่องจาก ที่นี่เป็นเหมือนทางผ่านของการศึกเสมอมาภายในแต่ละยุค แต่ละสมัยนับแต่กรุงศรีอยุธยาเป็นต้นมา… Read more »

การตระเวนสู่สถานที่ท่องเที่ยวภายในเมืองกาญจนบุรี

นักท่องเที่ยวส่วนมากที่เกิดความสนใจ และพากันเดินทางไปสู่สถานที่ท่องเที่ยวกาญจนบุรี เกิดความคุ้มค่าเป็นอย่างสูงเลยทีเดียว เพราะว่าการเดินทางไปยังแหล่งสถานที่ท่องเที่ยวกาญจนบุรีในหนึ่งครั้ง นักเดินทางสามารถเดินทางไปยังสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ได้อย่างมากหลากหลายสถานที่ด้วยกัน เพราะสถานที่ท่องเที่ยวกาญจนบุรีส่วนมาก มักจะหล่อหลอมอยู่ใกล้ ๆ กันหลากหลายจุด และเส้นทางส่วนมากก็มักจะเชื่อมต่อกัน ทำให้แต่ละสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความสำคัญหลากหลายสถานที่นั้น กลับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่อยู่ไม่ห่างไกลกันเสียเท่าใดเลย นักท่องเที่ยวจึงสามารถเดินทางไปยังสถานที่ท่องเที่ยวกาญจนบุรีต่อวันได้มากกว่าหนึ่งแหล่ง ทำให้เกิดความประทับใจและความคุ้มค่าจนถึงขีดสุดแบบไม่รู้ลืม จนทำให้นักเดินทางส่วนใหญ่   และนอกจากแหล่งสถานที่ท่องเที่ยวกาญจนบุรีที่มีความสลักสำคัญทางประวัติศาสตร์แล้ว กาญจนบุรียังประกอบไปด้วยสถานที่ท่องเที่ยวทางด้านธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์อย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวในรูปแบบ ถ้ำ , น้ำตก , น้ำพุ , ป่าไม้ , อุทยาน,และอื่น… Read more »

การเดินทางสู่สถานที่ท่องเที่ยวภายในจังหวัดกาญจนบุรี

นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ที่เกิดความสนใจ และพากันเดินทางไปสู่สถานที่ท่องเที่ยวกาญจนบุรี เกิดความคุ้มค่าเป็นอย่างมากเลยทีเดียว เนื่องจากการเดินทางไปยังแหล่งสถานที่ท่องเที่ยวกาญจนบุรีในหนึ่งครั้ง นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางไปยังสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ได้อย่างมากมายหลากหลายสถานที่ด้วยกัน เพราะสถานที่ท่องเที่ยวกาญจนบุรีส่วนใหญ่ มักจะหล่อหลอมอยู่ใกล้ ๆ กันหลากหลายจุด และเส้นทางส่วนใหญ่ก็มักจะเชื่อมต่อกัน ทำให้แต่ละสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความสำคัญหลากหลายสถานที่นั้น กลับเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่อยู่ไม่ห่างไกลกันเสียเท่าไหร่เลย นักท่องเที่ยวจึงสามารถเดินทางไปยังสถานที่ท่องเที่ยวกาญจนบุรีต่อวันได้มากกว่าหนึ่งแหล่ง ทำให้เกิดความประทับใจและความคุ้มค่าจนถึงขีดสุดอย่างไม่รู้ลืม จนทำให้นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่   และนอกจากแหล่งสถานที่ท่องเที่ยวกาญจนบุรีที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์แล้ว กาญจนบุรียังประกอบไปด้วยสถานที่ท่องเที่ยวทางด้านธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์อย่างมากมาย ไม่ว่าจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวในรูปแบบ ถ้ำ , น้ำตก , น้ำพุ , ป่าไม้ , อุทยาน,และอื่น… Read more »