Tag: การท่องเที่ยว

ร่วมงานหยิบหมอก หยอกดอกกระเจียวไปกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

สำหรับการท่องเที่ยวในเดือนสิงหาคมของปีนี้ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้ทำการร่วมมือจัดงาน หยิบหมอก หยอกดอกกระเจียว ไปกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยที่เมืองชัยภูมิ รายปี 2557 ซึ่งด้านในงานนี้ นักเที่ยวทั้งไทยและต่างประเทศจะได้พบกับการเดินทางในรูปแบบใหม่ ที่ทำให้นักเที่ยวส่วนใหญ่ได้ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ไปพร้อม ๆ กัน โดยกำหนดงานจะเริ่มต้นวันที่ 1 มิถุนายน กระทั่งถึงวันที่ 3 สิงหาคม 2557 นี้เท่านั้น ภายใต้การดูแลรักษาของอุทยานแห่งชาติป่าหินงามและอุทยานแห่งชาติไทรทอง จังหวัดชัยภูมินั่นเอง   โดยในงานนี้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยขอรับรองเลยว่า นักเที่ยวที่ได้ท่องเที่ยวมาร่วมงานจะได้ชมความสวยงามของทุ่งหญ้าเพ็กสีเขียว พร้อมทั้งนักเที่ยวจะได้จับต้องกับความสดใสของดอกกระเจียวที่เรียงรายกันต้อนรับ พร้อมทั้งได้รับชมดอกกระเจียวสีชมพูอมม่วง ที่คอยล้อสายไอหมอกและคอยหยอกกับสายลมในช่วงฤดูฝนแบบนี้… Read more »