Tag: ของไหว้วันตรุษจีน

ของเซ่นตรุษจีน ของไหว้ที่คนจีนให้ความสำคัญ

ถ้าพูดถึงของไหว้วันตรุษจีน ถือว่าเป็นของไหว้ที่มีความสำคัญอย่างมากมาย ที่ทุกคนจะต้องมีความรู้ พร้อมกับความเข้าใจเกี่ยวข้องของไหว้แต่ละชนิด ซึ่งการไหว้จะไม่เหมือนของชาวไทย เพราะฉะนั้นคนจีนจะมีของไหว้หลากหลายชนิดด้วยกัน จึงต้องมีการทำความเข้าใจข้อมูลเป็นพิเศษ   นับได้ว่าวันตรุษจีนเป็นวันที่มีความละเอียดเป็นอย่างมาก สำหรับของไหว้ตรุษจีนนั้น จะมีสองแบบด้วยกัน เช่น ของไหว้เจ้าที่  ซึ่งของไหว้ที่นั้นจะประกอบไปด้วย หมู เป็ด ไก่ ปลา พร้อมกับของคาว ซึ่งแต่ละประเภทการไหว้จะมากหรือน้อยนั้น ขึ้นอยู่กับความศรัทธานั่นเอง สำหรับการไหว้ ซุดซาแซ จะมีการไหว้ 3 ชนิดด้วยกัน เช่น หมู เป็ด ไก่… Read more »