Tag: ข่าววันใหม่

การรับรู้ข้อมูลข่าวสารในชีวิตประจำวันของคนรุ่นใหม่ ผ่านข่าววันใหม่

ขณะคุณต้องก้าวเดินผ่านวันนี้ สำหรับไปสู่วันข้างหน้าที่ดีกว่า ในวันข้างหน้าของคุณ คุณอาจจะไม่สามารถคาดเดาอะไรได้ พร้อมกับในเมื่อผู้คนส่วนมาก ค้นหาแต่สิ่งที่ตัวเองปรารถนา แล้วใครมั่งละที่ต้องการจะค้นหาและใฝ่คว้าเพื่อฟังข่าว ข่าวดี ๆ มีอยู่ถมไปแต่กลับไม่มีใครให้ความสำคัญ การบริโภคข้อมูลที่ดูเป็นไปได้ยาก จึงเป็นสิ่งที่ผู้สื่อข่าวหวาดกลัว ว่าคนไทยส่วนใหญ่จะไม่ให้ความสนใจ พร้อมทั้งสุดท้ายข่าวที่ถูกเสนอออกมานั้น กลับเป็นข่าวที่ใคร ๆ ก็มองข้าม พร้อมทั้งไม่ค่อยมีใครให้การเกาะติดเสียเท่าไหร่นัก พร้อมทั้งด้วยการมองข้ามข่าววันใหม่ นั่นหมายความว่า คุณกำลังยืนอยู่กับที่ หรือไม่ คุณก็กำลังถอยหลังไปเรื่อย ๆ โดยที่ท่านไม่ทราบสภาวการณ์ในปัจจุบันนี้เลยว่า มีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปพร้อมกับมีอะไรที่สำคัญ และนี่ก็คือสาเหตุที่ทุกคนควรให้ความหมายกับข่าววันใหม่ ข่าวดี ๆ ที่คุณต้องเกาะติด… Read more »