Tag: ตลาดน้ำอโยธยา

ตลาดน้ำอโยธยา ตลาดน้ำที่ยิ่งใหญ่และมีความงามหรูหรา

ตลาดน้ำอโยธยา เป็นตลาดน้ำของไทยที่ทำให้ผู้เดินทางต่างบ้านต่างเมืองส่วนใหญ่พากันเที่ยวชมเป็นปริมาณมาก และมิใช่แค่นักเที่ยวต่าง ประเทศเท่านั้นเอง สำหรับนักเที่ยวไทยก็ยังคงมีจำนวน มากที่ให้ความเอาใจใส่ และพากันท่องเที่ยวมายังสถานที่แห่งนี้อีกเช่นกัน ความอัศจรรย์ใจของที่นี่นั้น คงต้องส่งให้กับความประเทศไทยโดยแท้ ไม่ว่าจะเป็นสิ่งต่าง ๆ รอบๆที่อุบัติขึ้นในสถานที่แห่ง นี้อย่างมากมาย สื่อให้เห็นได้ถึงความเป็นสยามแบบบริบูรณ์จริง ๆ     ด้วยรูปทรงของตลาดท้องน้ำที่มีลักษณะเป็นหนอง น้ำขนาดใหญ่ ถูกจัดทำให้มีทุกอย่างและยังคงแนว ทางของความเป็นสยามในอดีตสมัย ประสมประสานกับความเป็นไทยในทันสมัย ทำให้ใครก็ตามที่ได้เดินทางมายังตลาด น้ำอโยธยา ต้องเกิดความตรึงใจอย่างไม่มีวันรู้ลืม เนื่องจากสามารถสัมผัสได้ถึง ความเป็นตลาดท้องน้ำอย่างแท้จริง และความเป็นไทยที่มีอยู่หลบ ซ่อน ด้วยพื้นที่ที่ถูกเสกขึ้นมาสัดส่วนกว้าง… Read more »