Tag: น้ำท่วม

อุทกภัยสงขลา มีผู้เสียหายหลายรายด้วยกัน

เมื่อสถานการณ์ในช่วงนี้ทางภาคใต้กับเหตุการณ์ น้ำท่วม พื้นที่ริมทะเลสาบสงขลาใน 5 อำเภอจังหวัดพัทลุง แม้ฝนจะไม่ตกแล้วก็ตาม ในขณะนี้พื้นที่ริมทะเลสาบสงขลา ยังอาจจะมีน้ำท่วมสูงเป็นอย่างมาก ภายในอำเภอต่าง ๆ มากมายกันเลย ทำให้ชาวบ้านต่างก็มีความเดือดร้อนเป็นอย่างมากมาย ทำให้ชาวบ้านจะต้องหนี้กันไปอยู่ที่สูงกันเลย ยิ่งสวนยาง พื้นที่การเกษตรต่าง ๆ ก็ได้รับเสียหายเป็นอย่างมาก และตลอดถึงความเสียหาย  ในระหว่างหมู่บ้าน ตำบล พร้อมกับอำเภอ หลากหลายเส้นทางด้วยกัน   นับได้ว่าข่าวน้ำท่วม ภายในจังหวัดสงขลา เป็นข่าวที่ทุกท่านให้ความสำคัญ กับการไล่ตามข่าวน้ำท่วม ซึ่งทางภาคใต้ มักท่วมกันเป็นปริมาณมาก แต่ในขณะที่ทางชาวบ้านอาพัต… Read more »