Tag: ประเพณีลอยกระทง

การจัดเตรียมกิจกรรม ขนบประเพณีลอยกระทง

อีกหนึ่งวันสำคัญของไทย ซึ่งถือได้ว่าเป็นวันสำคัญที่สามารถสร้างสีสันให้กับประเทศไทยได้อย่างมากมาย และสำหรับวันสำคัญหรือขนบประเพณีสำคัญที่ว่านี้ก็คือ ประเพณีลอยกระทง ของเมืองไทยนั่นเอง สำหรับวันลอยกระทงของทุกปีนั้น ค่อนข้างตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 ซึ่งจะมีการกำหนดวันตามปฏิทินจันทรคติไทย หรือถ้าเป็นปฏิทินจันทรคติล้านนา ก็จะตรงกับเดือนยี่แค่นั้น และหากว่าเป็นการนับวันตามปฎิทินสุริยคติ จะเกิดขึ้นราวเดือนพฤศจิกายนของทุกปี ซึ่งนับได้ว่าเป็นเดือน 12 ในช่วงหน้าหนาวนั่นเอง ทำเอาประเพณีลอยกระทงที่ถูกจัดขึ้นในทุก ๆ จังหวัด ทุก ๆ พื้นที่ในประเทศไทยนั้น มีบรรยากาศที่แสนจะเย็นสบาย อีกทั้งยังคงมีสีสันที่งดงามในช่วงฤดูน้ำหลากเช่นกัน   และสำหรับภายในปี 2557… Read more »