Tag: ปัญหาอาชญากรรม

ตัวปัญหาอาชญากรรมที่เจอปมปัญหากันอยู่บ่อย ๆ

ในสังคมไทยในตอนนี้ ได้มีความก้าวหน้าเป็นอย่างมาก ทางด้านวัตถุ จึงอาจจะเกิดเป็นปมปัญหาทางด้านอาชญากรรม ภายในสังคมไทย ซึ่งประชาชนจำนวนมากจะต้องมีการดิ้นรนและต้องต่อสู้ เพื่อความอยู่รอด ได้มีแข็งขันการทำงาน รวมไปถึงแกงแยงกันในการทำมาหากิน และในการขัดผลประโยชน์ต่าง ๆ มากมาย จนทำให้มี ปัญหาอาชญากรรม ในสังคมเป็นอย่างมากมาย   นับได้ว่า ปัญหาอาชญากรรม เป็นปัญหาอย่างมาก ที่ชาวไทยทุกคนได้พบเจอกับปัญหามากมาย ที่ชาวไทยบางคนอาจไม่สามารถแก้ไขได้ ทำให้ในปัจจุบันนี้ กลายเป็นปัญหาอย่างหนักมาก ที่คนไทยจะต้องคอยดูแลกันเป็นพิเศษ ซึ่งประเทศไทยมักจะมีหลากหลายสาเหตุด้วยกันที่ทำให้เกิดอาชญากรรมกันทุกวันนี้  โดยเฉพาะสิ่งแวดล้อมทางด้านสังคมพร้อมกับเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นส่วนสำคัญอย่างมาก เช่น การว่างงาน ย่อมจะทำให้ขาดรายได้ภายในการดำรงชีวิต… Read more »