Tag: พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้มีการสำรวจไม่พบการปฏิบัติทางไอเอสในพื้นที่ทางภาคใต้

ขณะทาง พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้มีการชี้แจงภายในกรณีรองนายกรัฐมนตรี มาเลย์เซียได้มีการให้สัมภาษณ์ กับทางสื่อต่างชาติ พร้อมกับเหตุระเบิดทางภาคใต้ของไทย ที่เป็นส่วนหนึ่งของการเคลื่อนไหวของไอเอส หลังมีผู้นำไอไอสสมาเลย์  ภายในกลุ่ม คาติบาห์ นุซันทรา ผู้ที่ได้สังหารซีเรีย รวมไปถึงเหตุระเบิดบนเกาะมินดาเนาอินโดเนีเซีย ที่มีส่วนเชื่อมโยงกันกับไทยด้วย   นับได้ว่าพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้มีการสั่งการทุกองค์กรความมั่นคงได้มีการติดตาม สืบสวน สอบสวน ข้อมูลต่าง ๆ โดยจะต้องมีความยุติปัญหาความขัดแย้งภายในประเทศให้ได้เร็วที่สุด ไม่ให้ขบวนการรุนแรงนอกประเทศเข้ามาทำการแทรกแซงในสวนของการพูดคุยสันติสุขชายแดนใต้ เพื่อจะเป็นการกำหนดพื้นที่ความปลอดภัย ได้มีการเริ่มพูดคุย เพื่อเป็นการกำหนดพื้นที่บ้างแล้ว แต่ก็ยังต้องมีการพิจารณาในเงื่อนไขต่าง ๆ… Read more »