Tag: พิพิธภัณฑ์ใต้น้ำ

พิพิธภัณฑ์ใต้น้ำ ที่ดูเหมือนจะเป็นต้นปะการังอีกแห่งหนึ่ง

พิพิธภัณฑ์ใต้น้ำ ที่มีรูปปั้นแปลก ซึ่งถือว่าเป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีความงดงาม ตั้งอยู่ที่ทะเลแคริบเบียนแคนคูนภายในประเทศ เม็กซิโก ถือได้ว่าเป็นแหล่งการท่องเที่ยวอีกที่หนึ่ง ที่ไม่มีการหาผลกำไรกับผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชม ทำให้ผู้เดินทางแต่ละคนที่เดินทางมาเยี่ยมชม ต่างก็มีความสุข เมื่อได้เห็นรูปปั่นใต้น้ำ ทั้งหมด ก็รู้ว่ามิใช่รูปปั่นที่มีความเก่าแก่ แต่ได้มีการเริ่มเนวคิดเช่นนี้ตั้งแต่สมัย คริสต์ศักราช2008   ซึ่งมีเจมี กอนซาเลซ แคนโต พร้อมทั้งเจสันดีแคลร์ เทลอร์ ได้มีความคิดเห็นปะการังในธรรมชาติได้มีการถูกทำลาย  จากนักท่องเที่ยวที่ดำนำจนทำให้เกิดความเสียหายไปเป็นปริมาณมาก จึงได้มีการปรึกษากบนายกเทศของเมืองแคนดูน แนะนำในการสร้างแนวคอนกรีตแบบใหม่ เพื่อเป็นที่อาศัยของแนวปะการังในอนาคต จึงทำให้ตกเป็นที่มาของรูปปั่นคอนกรีตที่มีรูปร่างแปลก ๆ มากมาย โดย เจสัน… Read more »