Tag: ภัยแล้ง

ภัยแล้ง เป็นปัญหาของประชาชนทั่วไปกับการทำการกสิกรรม

ภัยแล้ง เป็นภัยพิบัติที่คนไทยพบเจอกันมากที่สุด ยิ่งเวลานี้ด้วย เป็นช่วงที่มีการเกิดภัยแล้งอย่างหนัก เป็นเหตุให้คนไทยแต่ละคนเกิดความเดือดร้อนเป็นอย่างยิ่ง บางจังหวัดไม่มีน้ำใช้ในทางด้านการเกษตร จึงต้องมีการขุดน้ำบาดาลกันมาใช้เป็นปริมาณมาก ซึ่งภัยแล้งนั้น เกิดขึ้นจากมนุษย์ที่มาทำร้ายป่าไม้ ทำให้เกิดภัยแล้งให้เห็นกันอยู่ทุกวันนี้เอง   ซึ่งภัยแล้งส่วนมาก ทำให้ประชาชนทั่วไป หรือชาวบ้าน ไม่มีน้ำใช้ เป็นเหตุให้ภัยแล้งในครั้งนี้มีความน่ากลัวเป็นอย่างมาก ถ้าหากเมืองไทยไม่มีน้ำใช้ จะทำให้เกิดการสูญเสียอย่างมาก  แต่ด้วยคนไทยแต่ละคนมีความคิดที่จะต่อสู้กับภัยแล้ง แม้ว่าจะไม่สามารถที่จะทำไร่ ทำนาได้ แต่บางจังหวัด ได้มีการปลูกผลิตภัณฑ์ ที่ไม่ต้องใช้น้ำเป็นจำนวนมาก ๆ แต่ใช้น้ำน้อย ก็อาจทำการปลูกได้ พร้อมกับสามารถนำออกมาขายได้อีกด้วย ถึงแม้จะอยู่ในช่วง ภัยแล้ง… Read more »

ภัยแล้ง ที่มีผลต่อการเกษตรของชาวไทยเป็นอย่างสูง

ภัยแล้ง เป็นภัยที่มีอันตรายเป็นอย่างสูง ทำให้คนไทยหลากหลายคนต่างก็ต้องประสบปัญหาภัยแล้งกันมาช้านาน ยิ่งในช่วงนี้ด้วยล่ะก็ ทำห้าต้องเจอกับปัญหามากมายกันเลยก็ว่าได้ จึงทำเอาชาวไทยแต่ละคนที่ในพื้นที่ภัยแล้ง ต่างก็ต้องรีบจัดการน้ำกันมากเพิ่มขึ้น บางที่ ณ ตอนนี้ไม่มีน้ำให้ใช้แล้ว รวมถึงการเกษตรต่าง ๆ ก็ไม่อาจจะมีน้ำทำการเพาะปลูกกันได้เลย จนทำให้มีปัญหาอย่างหนัก กับการดำเนินการภัยแล้งกันนั่นเอง   ถือได้ว่า ภัยแล้ง ในปัจจุบันนี้ค่อนข้างที่มีความร้ายแรงเป็นอย่างมาก จนทำเอาเกิดไฟไหม้มีขึ้นได้ง่าย เพราะใบไม้ได้มีการหล่นลงมาจนทำเอามีการสะสมไปเรื่อย ๆ กลายเป็นเชื้อเพลิงได้เป็นอย่างดีกันเลย ซึ่งทางด้านการค้าก็เช่นเดียวกัน ภัยแล้ง ถ้าไม่มีผลผลิตในการออกจำหน่ายสินค้าไปยังต่างประเทศได้ ก็ยิ่งจะมีผลกระทบได้อย่างชัดเจน เพราะว่าสิ่งที่มีผลกระทบมากที่สุดภายในช่วงที่มีภัยแล้งนี้ ก็ควรจะเป็นข่าวนาปี ซึ่งเป็นพืชที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด กับปัญหาภัยแล้ง… Read more »