ข่าวบันเทิงวันนี้กับกระแสการเชิดชูศิลปินนักแสดง

หน้าที่ของข่าวบันเทิงวันนี้ ก็เป็นการรายงานข่าวให้กับผู้รับฟังข่าว ได้รับรู้ถึงความเป็นไปภายในกระแสสังคมไทย พร้อมทั้งดารานักแสดงโด่งดังของไทยหลากหลายคน ที่สามารถสร้างความประพฤติอันดีงาม และเป็นตัวอย่างแก่สังคมไทยได้อย่างหลากหลายแง่เลยเชียว ซึ่งบางครั้งการเลือกดำเนินชีวิตประจำวันไปกับกิจกรรมอันดีเด่น พร้อมทั้งช่วยเหลือสังคมไทยเราให้ดียิ่งขึ้นในหลากหลายแง่คิด ดารานักแสดงส่วนมากมักจะออกตัวและให้ความช่วยเหลือในส่วนต่าง ๆ เหล่านี้กันเสียส่วนมาก เพื่อที่จะเสนอและสื่อให้เห็นว่า ยังคงมีบางสิ่งบางอย่างที่ทุกคนหรือคนไทยเราทุกคนสามารถยืดอกและออกมาช่วยเหลือกันและกันได้ และการช่วยเหลือกลุ่มนี้ นับได้ว่าดารานักแสดงหลากหลายคน ก็สามารถหยิบยื่นพร้อมทั้งนำเสนอได้เป็นอย่างดี เปรียบเหมือนเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่สังคมไทยภายในปัจจุบัน     เพราะเช่นนั้น กระแสการเกาะติดข่าวบันเทิงวันนี้ จึงไม่ใช่เรื่องแปลกถ้าจะมีการยกย่องพร้อมทั้งส่งเสริมดารานักแสดงบางท่านที่คอยช่วยเหลือสังคมอยู่ตลอดเวลา เพราะสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้เป็นการยกย่องศิลปินดีเด่น หรือแม้กระทั่งศิลปินชื่อดังอีกหลากหลายท่าน ที่สามารถเป็นตัวอย่างหรือสร้างความประพฤติที่ดีงามต่อสังคมไทย…